Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Eerste afstudeerder master Urban Management

14 aug 2015 14:56 | AKMI

Met positief resultaat verdedigde student Jadranka Galjer-Basta op 3 juli haar thesis die ze schreef voor de master Urban Management. Ze is daarmee de eerste student die deze opleiding succesvol afrondt.

Jadranka Galjer-Basta (links) en opleidingsmanager Sandra Bos.

Multidisciplinaire aanpak stadsproblematiek

In deze tweejarige deeltijdmaster leren professionals grootstedelijke vraagstukken effectief aan te pakken. Denk hierbij aan complexe problemen zoals armoede, toenemende ongelijkheid, veiligheid en leefbaarheid. Bij een multidisciplinaire aanpak van deze stadsproblematiek is de samenwerking tussen overheden, bedrijven en burgers van groot belang. De urban manager speelt hierin een centrale rol als verbinder, facilitator, uitvoerder en/of onderzoeker.

Studenten, werkveld en stad profiteren

Opleidingsmanager Sandra Bos: “Als jonge opleiding zijn wij heel blij met onze eerste ‘ambassadeur’. Het is heel mooi om te zien hoe Jadranka de afgelopen twee jaar door heel hard te werken en te studeren een volwaardig urban manager is geworden. Gezien de reacties uit het werkveld blijven de opgedane kennis, inzichten en vaardigheden niet onopgemerkt. Niet alleen de studenten, maar ook hun werkveld en de stad profiteren van deze masteropleiding. En dat is precies de bedoeling.”

Tweejarige master

Jadranka Galjer-Basta begon twee jaar geleden aan de master Urban Management. Ze heeft een achtergrond als landschapsarchitect. Ze ontwikkelde zich in het projectmanagement en had diverse functies bij stadsdelen in Amsterdam die zich richten op openbare ruimtes. Op dit moment werkt ze als projectmanager bij het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam; de partner binnen de gemeente op het gebied van inkoop, techniek en projectrealisatie in grond-, weg- en waterbouw.

Wet- en regelgeving zelfbouw woningen

Tijdens de master Urban Management onderzocht Jadranka Galjer-Basta hoe ambtenaren in Amsterdam en Rotterdam omgaan met de wet- en regelgeving rondom de zelfbouw van woningen. In Nederland zien we steeds meer zelfbouwprojecten ontstaan. Naast overheid en bouwers spelen de toekomstige bewoners een belangrijke rol in het hele traject. Dit proces kenmerkt zich door veel vergunningen, regels en wachttijden; een bureaucratie waar zowel de zelfbouwer als de meeste ambtenaren niet op zitten te wachten. Hoe gaan deze ambtenaren om met deze wet- en regelgeving én met de daar bijkomende frustraties? Jadranka sluit haar thesis af met aanbevelingen voor de praktijk om dit proces soepeler te laten verlopen. Zowel voor de zelfbouwer als de ambtenaar.

Master Urban Management

Kijk voor meer informatie over de master Urban Management op www.hva.nl/mum