Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Terugblik op het seminar 'de stad als leeromgeving'

20 jun 2017 11:33 | BOOT

Donderdag 1 juni 2017 vond het seminar ‘de stad als leeromgeving’ plaats in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. Op de dag zijn 120 gasten ingegaan op de bouwstenen die bijdragen aan het creëren van een leeromgeving in de stad. Het doel was een gesprek te starten over de mogelijke werkwijze die typerend is voor het verplaatsen van het onderwijs naar de wijk en het onderscheiden van wat hierin effectief is gebleken en wat niet.

De dag werd afgetrapt met een plenair programma dat bestond uit een groepsdiscussie, gemodereerd door dagvoorzitter Egbert Fransen (directeur Pakhuis de Zwijger), met gasten als Thieu Besselink (The Learning Lab), Stan Majoor en Lenno Munnikes (Hogeschool van Amsterdam), Matthijs ten Berge (Knowledge Mile), Harald Hilbrants (Gemeente Groningen), Lisa van den Heuvel (Hogeschool Arnhem Nijmegen), Dick Glastra van Loon (Eigenwijks) en Nancy Breugem (Over-Y College).

De algemene boodschap over de stad als leeromgeving is dat men veel kansen ziet, waar het soms aan de uitwerkingen nog ontbreekt. Onderwerpen als financiering blijken gevoelig.

Hierna kreeg iedereen de gelegenheid om zich aan te sluiten bij een van de werksessies:

  • Opleiden van de professional van de toekomst
  • Vormgeven van onderzoek in onderwijs
  • Succesvolle co-creatie

Afgesloten werd met een korte wrap-up gevolgd door een borrel.

Hierbij een aantal highlights:

“We staan voor een mijlpaal van de organisatie, bijna 10 jaar met de hulp van gemiddeld 700 studenten per jaar. Dit maakt dat we stappen willen maken met innovatie. We willen meer gebruik maken van verschillende soorten opleidingen” Daniël Haverkort (projectmanager BOOT)

“We moeten minder angstig worden. Hogescholen komen uit een periode van controledrift. Angst dat de kwaliteit van onderwijs ondermaats is, heeft geleid tot al die competentieprofielen en regulering. Dat moeten we weer een beetje los durven laten, maar dat kost tijd” Stan Majoor (Lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken, Hogeschool van Amsterdam)

“We moeten niet te braaf zijn en nieuwe dingen proberen” Lenno Munnikes (Opleidingsmanager Voeding en Diëtetiek, Hogeschool van Amsterdam)

“Extra handjes in de wijk. Dat is wat er nodig is, niet nog een onderzoek naar een onderwerp dat al heel vaak is onderzocht. Er is al heel veel kennis, het gaat er juist om wat je daarmee gaat doen” Dick Glastra van Loon (Directeur Eigenwijks)

“Er wordt nog te veel los van elkaar bedacht, het moet in overleg met de praktijk” Nancy Breugem (teamleider Over-Y College)

“We moeten samen met de praktijk op zoek naar manieren hoe we dit type onderwijs kunnen organiseren. Niet zelf proberen te doen” Lisa van den Heuvel (Civil Society Lab, Hogeschool Arnhem Nijmegen)

“Neem lokale opgaven als startpunt. Probeer daar challenges omheen te organiseren, onderwijs en lokale organisaties daarop aan te haken en daarmee verrijkend te zijn op het onderwijs” Matthijs ten Berge (Knowledge Mile)

“School is niet alleen maar functioneel. Het is een experimentele plek waar je mag leren. Het bijzondere van een school is dat de verwachting van maatschappelijke impact, van resultaat voor de samenleving er nog niet is. Vorming staat centraal. Dit staat dus onder spanning met het idee dat studenten bijdragen aan de stad” Thieu Besselink (The Learning Lab)