Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Natuurlijk kapitaal in de stad beter benut

6 jun 2016 15:52 | Afdeling Communicatie

De Hogeschool van Amsterdam, het RIVM en gemeenten gaan aan de slag om de waarden van natuurlijk kapitaal in de stad beter in kaart te brengen. Dit is de inhoud van de City deal ‘Waarden van groen en blauw in de stad’.

 

Binnen het samenwerkingsverband delen gemeenten, private partijen en kennisinstituten gebruikerservaringen en nieuwe kennis om de Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) beter te laten aansluiten bij de behoefte in de uitvoeringspraktijk. De Atlas Natuurlijk Kapitaal bevat kaarten met groen (bomen, planten) en blauw (water) die binnenkort ook als afwegingstools voor besluit- en planvorming worden aangereikt.

Informatie verfijnen

De City deal beoogt onder meer om de TEEB-stadtool, een instrument om groen en blauw in de stad te waarderen, verder te verfijnen met locatiespecifieke informatie en deze onder te brengen bij de ANK. HvA-onderzoekers van het speerpunt Urban Technology gebruiken de TEEB-stadtool in hun onderzoek naar het klimaatbestendig inrichten van de stad. Voor de HvA is een doel van de samenwerking om te zien of de TEEB-stadtool ook de voordelen van klimaatbestendig inrichten kan opnemen. Daarnaast kan de HvA vanuit de City deal gevraagd worden kennisvragen die ontstaan in het consortium op te lossen. De kennis uit het onderzoek wordt vervolgens ingezet bij de minor en het afstudeeratelier over het klimaatbestendig inrichten van steden.

De ondertekening van de City deal vond plaats tijdens de Europese conferentie ‘Evidence-based policy making for sustainable cities’ op 31 mei in Utrecht. Tijdens deze conferentie presenteerde de Europese Commissie een beoordelingskader waarmee steden de waarde van ecosystemen kunnen meewegen bij stedelijke ontwikkeling.
 

De City deal is tot stand gekomen op initiatief van de gemeenten Amersfoort, Apeldoorn, Den Haag, Dordrecht, Haarlem, Rotterdam en Utrecht. Onder de partners bevinden zich naast het RIVM de Hogeschool van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. De opdrachtgevers van de TEEB-stadtool en van de ANK, respectievelijk het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu steunen deze deal. Ook private partijen zoals de koepelorganisatie voor hoveniers, de Coöperatie van Burgercoöperaties en -platformen (DCS), de Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten (NVTL) en het adviesbureau TAUW tekenen mee.