Kenniscentrum Techniek

Renee Heller is nieuwe hoofd Kenniscentrum Techniek

6 feb 2024 15:24 | Kenniscentrum Techniek

Lector Energie en Innovatie Renee Heller is benoemd tot hoofd van het Kenniscentrum Techniek van de Hogeschool van Amsterdam. Het kenniscentrum is de thuisbasis van het praktijkgerichte onderzoek van de faculteit Techniek. Heller wil onder meer inzetten op de verdere verbinding tussen het onderwijs, onderzoek en de praktijk.

Renee Heller

Heller vervult de nieuwe functie naast haar taken als lector Energie en Innovatie. Als hoofd van het Kenniscentrum Techniek wil ze in de eerste plaats voor verbinding binnen de faculteit zorgen. ‘Ik vertegenwoordig in deze functie al het onderzoek dat hier plaatsvindt. Daarom vind ik het belangrijk om goed te luisteren naar wat er in de breedte speelt en te zorgen dat onderzoekers elkaar weten te vinden.’

De verbinding met de rest van de hogeschool heeft eveneens haar aandacht. ‘Ontwikkelingen die spelen binnen ons kenniscentrum kunnen relevant zijn voor de kenniscentra van andere faculteiten. We kunnen van elkaar leren en elkaar versterken op het gebied van onderzoek, maar ook bij de interne organisatie daarvan.’

Als opgave voor de toekomst ziet Heller onder meer het uitbouwen van de Communities of Practice. In deze leeromgevingen werken studenten, onderzoekers en het werkveld samen aan vraagstukken die spelen bij bedrijven en overheid in de Metropoolregio Amsterdam.

Een ander punt waarop ze wil inzetten is de profilering van onderzoekers. ‘Lectoren worden door de buitenwereld steeds vaker gevraagd om kennis en innovaties te verspreiden in onderwijs en de maatschappij. Ik vind dat onze hoofddocenten en docent-onderzoekers hier vaker voor gevraagd mogen worden. Het Kenniscentrum Techniek kan hier een rol in spelen, door hen nog beter te profileren.’

Inge Oskam

Plan voor de toekomst

Heller neemt het stokje over van lector Circulair Ontwerpen en Ondernemen Inge Oskam. Zij vervulde de functie de afgelopen twee jaar. In die periode vond een aantal grote ontwikkelingen plaats. Zo is de organisatie van het onderzoek verder geprofessionaliseerd en de kwaliteitszorg verbeterd. Daarnaast kreeg de samenwerking tussen het onderzoek en onderwijs meer vorm, door de komst van de Communities of Practice.

‘Ik ben trots op hoe we alle veranderingen de afgelopen twee jaar met elkaar hebben aangepakt’, zegt Oskam. ‘Er ligt inmiddels een mooi plan voor de toekomst van het Kenniscentrum Techniek, van waaruit we verder kunnen bouwen. Aan Renee de taak om daarmee aan de slag te gaan. Zelf ga ik me nu weer volledig focussen op mijn lectoraat, bijvoorbeeld met onderzoek naar het versnellen van de circulaire transitie in de regio.’