Kenniscentrum Techniek

Podcast: wat kunnen we met kunstmatige intelligentie?

Nieuwe HvA podcast-serie: Techniek voor je toekomst - Technology for Life

23 okt 2023 09:00 | Kenniscentrum Techniek

Zorg op afstand, bijvoorbeeld door patiënten thuis zelf gezondheidsmetingen te laten doen, wordt de komende jaren steeds belangrijker. Hoofd Sensorlab en docent-onderzoeker Martin Stolk en hoofddocent Biomedische Technologie Bart Baselmans, beiden verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA), leggen in deze podcast uit hoe kunstmatige intelligentie hieraan kan bijdragen. De podcast maakt deel uit van de zesdelige serie Techniek voor je toekomst.

‘In 2040 hebben we naar schatting twee miljoen mensen - maar liefst een op de vier werkenden - nodig in de zorg,’ zeggen Stolk en Baselmans. ‘Met de personeelstekorten waar de sector nu al mee kampt, is dat eigenlijk niet realistisch.’ Zorg bieden op afstand wordt daarmee steeds belangrijker. Denk bijvoorbeeld aan wearables die allerlei lichaamsfuncties meten en de gegevens via bluetooth doorsturen naar een eigen ‘analysehub’ bij je thuis of een beveiligde Cloud-omgeving. Zorgverleners krijgen zo inzicht in hoe het gaat met hun patiënten en kunnen tijdig en gericht ingrijpen. Het is hierbij niet alleen belangrijk dat de juiste gegevens verzameld worden, maar ook dat dit gebeurt met oog voor de privacy van degene van wie ze zijn.

Techniek voor je toekomst

De podcast maakt deel uit van de zesdelige serie Techniek voor je toekomst. Elke aflevering is gemaakt rond een van de zes profileringsthema’s van de Faculteit Techniek: Circular transition, Connectivity & mobility, Desiging future cities, Energy transition, Smart industry en Technology for life. De podcasts geven een idee van wat onderzoekers nu doen voor de duurzame, klimaatbestendige stad van straks.

Technology for life

De podcast met Stolk en Baselmans sluit aan bij het onderzoeksthema Technology for Life. Onderzoekers verdiepen zich hierbij in maatschappelijke vraagstukken rond veiligheid, zekerheid en gezondheid en de inzet van verantwoorde technologie, met nadruk op de human factor. Ze ontwerpen en ontwikkelen (slimme) gebruiksvoorwerpen, technische systemen en functionaliteiten en denken na over een verantwoorde inzet ervan. Doel is de veiligheid, gezondheid en de kwaliteit van mensen te bevorderen.

Meer weten?