Kenniscentrum Techniek

‘Onderzoek, onderwijs en innovatie gaan bij ons hand in hand’

Felia Boerwinkel, CoE City Net Zero, over praktijkgericht onderzoek

26 jun 2023 15:16 | Faculteit Techniek

Praktijkgericht onderzoek is een belangrijke motor achter innovatie: bij de overheid, in het bedrijfsleven en in het onderwijs. Dat zegt Felia Boerwinkel, programmamanager van het Centre of Expertise (CoE) City Net Zero: ‘Innovatie is cruciaal om te komen tot oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.’

Werken aan een rechtvaardige en leefbare samenleving. Dat is de missie van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en dus ook de faculteit Techniek. ‘Als HvA willen we bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, zoals de gevolgen van de klimaatverandering,’ zegt Boerwinkel. ‘Dat doen we via ons onderwijs, waarin we toekomstige professionals opleiden in een leeromgeving met actuele en inspirerende praktijkcases. En met praktijkgericht onderzoek, uitgevoerd in Amsterdam en de regio er omheen.’

Quadrupel helix

Het mooie aan het onderzoek bij de faculteit Techniek is de quadrupel helix-aanpak die gehanteerd wordt. Boerwinkel: ‘Burgers, overheid, kennisinstellingen en bedrijven - allemaal belangrijk voor het slagen van innovatieprocessen - trekken in ons onderzoek samen op.’

Daarbij komt dat het onderzoek gedaan wordt in samenwerking met het onderwijs, al dan niet letterlijk verankerd in de persoon van docent-onderzoekers. ‘Zowel onderzoekers als studenten plukken de vruchten van deze interactie. Studenten draaien mee in het onderzoek en doen zo belangrijke vaardigheden op, zoals samenwerken, en creatief en oplossingsgericht denken. Onderzoekers profiteren van de frisse kijk die studenten op vraagstukken hebben en van de ideeën waar ze mee komen.’

In het praktijkgerichte onderzoek bij de faculteit Techniek gaan onderzoek en innovatie bovendien hand in hand. ‘Dat zorgt er voor dat de kennis die we opdoen relevant is voor het werkveld, en direct toepasbaar in de praktijk,’ aldus Boerwinkel.

Innovatiekracht vergroten

Het CoE City Net Zero, het voormalige CoE Urban Technology, werd opgezet om de innovatiekracht van de HvA en haar praktijkgerichte onderzoek verder te vergroten. ‘We brengen HvA-breed lectoraten rond een bepaalde thematiek of transitie samen, jagen nieuwe projecten aan, en bundelen de resultaten van onderzoeken,’ vertelt de programmamanager. ‘Als Urban Technology werkten we alleen binnen de faculteit Techniek, met City Net Zero zetten we nadrukkelijk in op het leggen van dwarsverbanden tussen nog meer verschillende disciplines; dat is wat de transitie van ons vraagt.’

Het CoE City Net Zero laat de buitenwereld bovendien de rijkheid van het onderzoek en onderwijs bij de HvA zien. ‘We vormen strategische coalities rond thema’s die we belangrijk vinden en waar we als HvA in uitblinken,’ legt Boerwinkel uit.

Cursussen voor professionals

Het CoE ontwikkelt ook cursussen voor professionals gevoed met inzichten uit het onderzoek, waarin – in de geest van praktijkgericht onderzoek – kennis niet alleen overdragen wordt, maar vooral ook uitgewisseld. Een voorbeeld is het Leertraject Klimaatadaptatie voor beleidsmakers, ontwikkeld in samenwerking met het lectoraat Water in en om de stad van de faculteit Techniek.

Boerwinkel kijkt met belangstelling uit naar de volgende 20 jaar praktijkgericht onderzoek bij de HvA. ‘We zijn als hogeschool diep verankerd in de regio, en hebben een schat aan kennis en kunde in huis; op de thema’s van maatschappelijke transities zelf - denk aan het klimaatadaptief maken van steden en de ontwikkeling van energiepositieve wijken - en op thema’s op het snijvlak tussen verschillende disciplines, zoals gedragsverandering en artificial intelligence,’ zegt ze met trots. ‘Als we die stukjes kennis nog meer met elkaar verbinden en ruimte creëren om nieuwe inzichten en coalities gebundeld in te zetten, dan maken we een nog grotere impact met wat we doen.’

City Net Zero
Een klimaatneutrale, circulaire en klimaatbestendige Metropool Regio Amsterdam (MRA) in 2050. Dat is het vertrekpunt voor het CoE City Net Zero, opgericht door de Hogeschool van Amsterdam. CoE City Net Zero stimuleert op al deze gebieden de samenwerking tussen professionals, burgers, onderzoek en onderwijs in de regio. Zo komt de transitie naar een duurzame samenleving in een stroomversnelling. Lees meer over de ambities van het CoE City Net Zero.