Kenniscentrum Techniek

‘Vaak zijn mensen bereid hun plek bij een laadpaal af te staan'

4 vragen over… samenwerken bij de laadpaal

5 apr 2023 11:23 | Kenniscentrum Techniek

Het aantal elektrische voertuigen in Nederland maakt een explosieve groei door. Met het project Future Charging onderzoekt de Hogeschool van Amsterdam (HvA) verschillende manieren om te voorzien in voldoende laadpalen. Een van de mogelijke oplossingen is het beter benutten van bestaande laadpalen, door gebruikers te laten samenwerken. Hoe gaat dit in zijn werk? We vroegen het projectleider Rick Wolbertus.

‘Onderbenutte laadpalen kunnen een knelpunt vormen in de snelle overgang naar elektrische mobiliteit’, schrijven jullie over dit onderzoek. Hoe zit dat?

‘Doorgaans gebruiken auto’s maar een kwart van de tijd dat ze aan de laadpaal staan om op te laden. Als auto’s zijn opgeladen, gaan eigenaren meestal niet naar buiten om ze te verplaatsen. Dat doen ze pas als ze de auto nodig hebben voor een nieuwe rit. Wij hebben onderzocht of bestuurders bereid zijn om elkaar te helpen, door ruimte te maken bij een laadpaal als een andere gebruiker daarom vraagt. Ook hebben we bekeken hoe dit soort interacties eruitzien.’

En, zijn veel mensen bereid hun plek aan de laadpaal af te staan?

‘Om dat te onderzoeken hebben we een enquête afgenomen onder bestuurders van elektrische auto’s. Uit de resultaten blijkt dat zij het vaak prima vinden om plaats te maken bij een laadpaal voor een andere gebruiker. Zeker als iemand plaats voor hen maakt bij een laadpaal willen ze moeite doen om diegene een volgende keer zelf ook te helpen. Alleen als hun eigen auto niet is opgeladen, of er door drukte geen andere parkeerplek te vinden is, neemt de bereidheid af. Daarnaast blijkt dat mensen vooral gemotiveerd zijn om bekenden te helpen, zoals buren, familie en vrienden.’

In hoeverre komt deze bereidheid overeen met wat jullie in de praktijk zien?

‘Om te bepalen of het beeld uit de enquête strookt met de realiteit hebben we een grote, geanonimiseerde dataset geanalyseerd. Daarvoor hebben we 2,1 miljoen laadsessies bestudeerd van bijna 12.500 laadpaalgebruikers in de periode 2018 en 2019 in Amsterdam. Als een auto stopte met laden, en er daarna meteen een andere auto aan de laadpaal kwam, dan was het vrijwel zeker dat de bestuurders elkaar hielpen. Als we dit drie keer zagen gebeuren bij dezelfde gebruiker, wisten we dat diegene regelmatig een ander helpt. Op deze manier hebben we in verschillende Amsterdamse buurten netwerken van bestuurders in kaart gebracht. Vaak gaat het om kleine groepen, maar we hebben ook een netwerk gevonden van 15 personen die regelmatig plaats voor elkaar maken bij een laadpaal.’

Netwerken van bestuurders in Amsterdam die samenwerken bij laadpalen

Het onderzoek laat zien dat mensen vooral bekenden willen helpen. Hoe kun je hen stimuleren om ook vreemden te helpen?

‘Het is natuurlijk lastiger om in contact te komen met een onbekende. Je buren, familie en vrienden kun je even een appje sturen, maar bij een vreemde kan dat niet. Dit zou je kunnen oplossen met stickers op laadpalen die verwijzen naar apps als Social Charging, waarmee bestuurders elkaar kunnen vragen om een laadpaal te delen. Zo vergroot je de poule van mensen die je kunt bereiken. Daarnaast is de gemeente Rotterdam met BMW de pilot Charge & Repark gestart, om te onderzoeken hoe je mensen kunt motiveren om anderen te helpen. BMW-rijders van wie de accu is opgeladen ontvangen een verzoek om hun auto te verplaatsen. In ruil daarvoor ontvangen ze bijvoorbeeld punten, of krijgen ze korting bij parkeren in de stad. Op dit punt is dus nog meer onderzoek nodig.’

Het onderzoek en de resultaten staan beschreven in het artikel ‘Cooperative behaviour at public electric vehicle charging stations’ van onderzoekers Rick Wolbertus en Jurjen Helmus.

Over Future Charging

Het project Future Charging wordt uitgevoerd binnen het lectoraat Energie en Innovatie van de faculteit Techniek van de HvA. Het lectoraat draagt met toegepast onderzoek naar duurzame energie en energiebesparing bij aan de energietransitie en is speerpunt van het Centre of Expertise City Net Zero.