Kenniscentrum Techniek

Duurzaamheid in Metropoolregio Amsterdam: 6 projecten van start

Twee Centres of Expertise selecteren zes HvA-projecten voor ondersteuning van €12.500

13 jun 2022 15:57

Eind maart werden alle docenten en onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) opgeroepen om een vernieuwend projectidee binnen het thema ‘duurzaamheid in de Metropoolregio Amsterdam’ in te dienen. Zes van deze voorstellen zijn nu gehonoreerd met een financiële bijdrage van maximaal €12.500. Het gaat om projecten die 'innovatief en experimenteel zijn, de samenwerking tussen verschillende disciplines opzoeken en langetermijnperspectief bieden', aldus de selectiecommissie. Deze zogenaamde cross-overregeling is een initiatief van het Centre of Expertise for Creative Innovation (CoECI) en het Centre of Expertise Urban Technology (CoEUT).

Duurzaamheid is één van de drie maatschappelijke onderwerpen – naast digitalisering en diversiteit – waar de HvA in nauwe samenwerking met organisaties en bedrijven nieuwe kennis over ontwikkelt. Naast samenwerking 'buiten de deur' wordt er binnen de HvA steeds vaker gezocht naar inter- en multidisciplinaire oplossingen; de cross-oversamenwerking tussen de twee CoE's is daar een vernieuwend voorbeeld van.

Samenwerken binnen het thema Duurzaamheid

Volgens Ted Veldkamp, programmamanager a.i. van het CoE Urban Technology, laat de cross-overregeling zien dat het HvA-speerpunt ‘Duurzaamheid’ een gedeelde ambitie is. Een ambitie die leeft onder docent-onderzoekers van faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie, de faculteit Techniek en andere faculteiten, en waarvoor men graag de krachten bundelt. Ook Dominique van Ratingen, programmamanager van het CoE for Creative Innovation, beaamt de meerwaarde van deze multi- en interdisciplinaire samenwerking: 'Deze regeling was de eerste die we vanuit het CoE for Creative Innovation samen met de faculteit Techniek hebben uitgezet. Gezien het aantal inzendingen blijkt het een krachtige manier om samenwerking binnen de HvA te stimuleren. Dat laten de zes geselecteerde projecten goed zien.'

De projecten stimuleren niet alleen nieuwe samenwerkingen binnen de HvA, maar dragen ook bij aan de HvA-brede duurzaamheidsdoelstelling. 'Door kennis over technologische innovaties te verbinden met creatieve methodes en eerlijke, kloppende businessmodellen, kunnen we de transitie naar een duurzame stad (klimaatneutraal, circulair en klimaatadaptief) versnellen', zegt Veldkamp. 'Ik ben dan ook heel blij dat we met de cross-overregeling projecten kunnen ondersteunen om een deel van deze ambitie te verwezenlijken.'

Benieuwd naar de geselecteerde projecten? Hieronder staan ze op een rij. De eerste resultaten worden gepresenteerd in maart 2023.

  1. Keeping it local

Dit onderzoeksproject wil een duurzame mode-arena creëren, door het ontwerp- en productieproces 100% lokaal te houden. Startpunt zijn traditionele visserstruien.

Betrokken partijen: AMFI HvA, Gerrit Rietveld Academie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Saxion Hogeschool, Loop.a life, HvA Campus Store

  1. Podcastserie Urban Interaction Design

In februari 2023 gaat de nieuwe transdisicplinaire minor ‘Urban Interaction Design’ van start. Als voorbereiding op deze minor wordt er een serie van zes podcasts ontwikkeld.

Betrokken partijen: Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie, Faculteit Maatschappij en Recht, Faculteit Techniek en diverse ontwerpers, experts en kunstenaars uit het werkveld

  1. Samen zichtbaar duurzaam

De HvA heeft de ambitie om duurzame verandering teweeg te brengen. Best en worst practices worden echter nog te weinig gedeeld. Dit project wil daar verandering in brengen.

Betrokken partijen: HvA Green Office, Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie, Faculteit Onderwijs & Opvoeding, Faculteit Techniek, diverse externe praktijk partners

  1. Designing with the sun

Dit project onderzoekt de rol van design in het vormgeven van een culturele transitie naar nieuwe zonne-energiepraktijken en vormen van 'energieburgerschap' die aansluiten bij de technologische innovaties die plaatsvinden.

Betrokken partijen: Onderwijs en onderzoek uit de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie, externe partner Solar Biennale

  1. Let's talk about zeespiegelstijging

In dit project co-creëren HvA-studenten en medewerkers ideeën voor digitale interactieve installaties die dialogen over zeespiegelstijging op gang brengen.

Betrokken partijen: lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad, lectoraat Visual Methodologies

  1. Biobased Built Design Textile

Dit project richt zich op het verbinden van interfacultaire onderzoeks- en onderwijsdisciplines aan de HvA, om kennislacunes in de biogebaseerde keten samen te brengen en te overbruggen.

Betrokken partijen: Faculteit Techniek, AMFI Fabric Research, Waag Textile Lab

Over de cross-overregeling

De projecten die de financiële bijdrage hebben ontvangen, gaan over complexe uitdagingen in de Metropoolregio Amsterdam die vragen om een integrale benadering, met input vanuit verschillende disciplines. Doel van de regeling is om nieuwe samenwerkingen tussen verschillende disciplines en tussen onderwijs en onderzoek te stimuleren. De middelen kunnen worden ingezet om een nieuw idee te onderzoeken, een samenwerking te verkennen of om de impact van bestaande projecten/innovaties/bevindingen te vergroten.

Meer weten of vragen?