Kenniscentrum Techniek

Positive Energy Districts Workshop op 23 en 24 juni

Online pre-meeting op 19 april

4 apr 2022 10:38 | Kenniscentrum Techniek

In Positive Energy Districts (PED’s) wordt op een integrale manier toegewerkt naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving. Om ervaring uit te wisselen, ideeën te delen en nieuwe inzichten op te doen over deze energiepositieve wijken, vindt op 23 en 24 juni een PED Workshop plaats in Amsterdam. Daarnaast wordt er ter voorbereiding op 19 april (10:00–11:30 uur) een online pre-meeting georganiseerd.

De online pre-meeting staat in het teken van de successen en uitdagingen waar gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties mee te maken kregen tijdens PED-pilots in Amsterdam. Als bezoeker krijg je de kans om mee te denken over manieren om deze uitdagingen op te lossen en kun je ideeën aandragen voor het programma van de PED Workshop in juni.

PED Workshop 23-24 juni

De twee dagen durende PED Workshop in juni bestaat uit lezingen, workshops en bezoeken aan energiepositieve wijken in Amsterdam. De eerste workshopdag draait om de uitdagingen waar beleidsmakers mee te maken krijgen bij het werken met PED’s. De tweede dag gaat over cross-disciplinaire benaderingen voor PED’s: hoe kunnen verschillende onderzoeksgebieden bijdragen? Welk onderzoek is nodig? Hoe zal het concept ‘PED’ zich de komende jaren ontwikkelen?

Vanwege het internationale karakter van de pre-meeting en de PED Workshop is de voertaal Engels. Meer lezen over beide evenementen of je aanmelden? Dat kan hier .

Organisatie PED Workshop

De PED Workshop wordt gehost door de Hogeschool van Amsterdam en wordt gezamenlijk georganiseerd door stedelijke onderzoeksorganisatie Platform31, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het COST Action Positive Energy Districts European Network.