Kenniscentrum Techniek

Neuro-architectuur op de Amsterdamse Zuid-as

AT5 interviewt Frank Suurenbroek, HvA lector Bouwtransformatie

14 feb 2022 15:09

De stad gaat steeds meer de hoogte in, met woningen, kantoren en andere voorzieningen gebouwd in compacte stadsblokken. Hoe maak je zo’n verdichte stad prettig om in te leven? Frank Suurenbroek, lector Bouwtransformatie bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA), doet er onderzoek naar, met de Zuidas als test-case. Nieuwszender AT5 interviewde hem erover.

Bekijk en beluister hier het interview dat Suurenbroek in februari 2022 gaf aan een verslaggever van AT5.

Suurenbroek verdiept zich in neuro-architectuur, een nieuw vakgebied waarbij neurowetenschappen worden toegepast op architectuur en stedenbouwkundige vraagstukken. Hoe voelen mensen zich in een bepaalde omgeving en welke factoren hebben daar invloed op?

Gelaagdheid

Uit het onderzoek van Suurenbroek komt naar voren dat mensen vooral letten op de omgeving op ooghoogte: de hoge gebouwen die ze om zich heen hebben trekken dus niet direct de aandacht. Gelaagdheid, het slim combineren van lage met hoge gebouwen, is daarom volgens hem het geheim van succes bij het ontwerpen van een verdichte stadswijk.

Sluisbuurt

De onderzoeksresultaten worden nu toegepast op het ontwerp van de Sluisbuurt, een woonwijk in aanbouw op het Zeeburgereiland. Er verrijzen hier meerdere woontorens, afgewisseld met laagbouw - goed voor ruim vijfduizend nieuwe woningen. De Sluisbuurt wordt daarmee een van de meest verdichte buurten van Amsterdam.

Lectoraat Bouwtransformatie

Het lectoraat Bouwtransformatie van de HvA verricht praktijkonderzoek naar de ruimtelijke transformatieopgaven van steden en de innovaties die daar voor nodig en mogelijk zijn. De onderzoeksprojecten zijn vraag gestuurd, interdisciplinair, meerjarig en altijd in samenwerking met praktijkpartners: opdrachtgevers en opdrachtnemers in de ruimtelijke sector (gemeenten, ontwikkelaars, ontwerpbureaus en corporaties).