Kenniscentrum Techniek

Kennisclips dagen studenten uit na te denken over oplossingen

HvA kennisclips over duurzame logistiek met enthousiasme ontvangen

11 jan 2022 14:13

Welke maatregelen neemt de logistieke sector naar aanleiding van het Klimaatakkoord in Parijs? Hoe kom je tot een duurzame stadslogistiek? En wat zijn LEVV’s? Het komt allemaal voorbij in een serie van vijf kennisclips, gemaakt door docent-onderzoekers verbonden aan de lectoraten Mainport Logistiek en City Logistiek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). De video’s - gemaakt met subsidie uit de Topsector Logistiek - zijn onderdeel van het curriculum voor studenten Logistiek. Ze zijn ook toegankelijk voor vertegenwoordigers van gemeentes, bedrijven en andere kennisinstellingen.

‘Met de kennisclips dagen we studenten uit om na te denken over concrete oplossingen,’ zegt Melika Levelt, docent-onderzoeker bij de HvA. ‘We laten zien hoe je logistiek in het dagelijks leven kunt verduurzamen. Dat gaat verder dan het analyseren van getallen. Welke problemen spelen er bijvoorbeeld in de stad? En met wie kun je als bedrijf het beste samenwerken als je je logistiek efficiënter wilt inrichten?’

Van internationale logistiek tot distributiecentrum

In de kennisclips gaat Levelt - die de video’s regisseerde en er het beeldmateriaal voor ontwierp en samenstelde - in gesprek met collega’s van de lectoraten Mainport Logistiek en City Logistiek. ‘We hebben het over de uitdagingen die komen kijken bij internationale logistiek en distributiecentra en stadslogistiek, en over mogelijke oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een hogere beladingsgraad, het opzetten van buurthubs en de inzet van elektrische voertuigen; thema’s die aansluiten bij de agenda van de Topsector Logistiek.’

Studiepunten verdienen

De kennisclips maken deel uit van het curriculum van studenten Logistiek, zowel in de vierjarige Bachelor’s opleiding als in de tweejarige Associate Degree. Studenten kunnen ze gebruiken bij het maken van beroepsproducten. ‘De informatie in de kennisclips is handig bij het maken van opdrachten in het lesblok Distributieplanning,’ illustreert Maarten Alta, docent bij de HvA. Alta selecteerde samen met Levelt de onderwerpen die in de video’s aan bod komen.

Theoretische ondersteuning

Docenten van de Bachelor’s opleiding zetten de kennisclips al sinds afgelopen december in bij lessen aan eerstejaarsstudenten; bijvoorbeeld die over nul-emissie-distributie. ‘Bij Logistiek werken we sinds begin dit studiejaar steeds vaker met kennisclips voor theoretische ondersteuning van studenten,’ zegt Caroline van der Meer, docent en onderwijsontwikkelaar bij de HvA. ‘In de contactmomenten met docenten komt er daardoor meer ruimte voor persoonlijke feedback en het behandelen van ingewikkelde lesstof.’ Van de Meer was betrokken bij de ontwikkeling van de beroepsopdrachten waarbij de kennisclips ingezet worden. Eerder maakte ze andere kennisclips voor beroepsopdrachten.

Breed toepasbaar

Levelt, Alta en Van der Meer zijn trots op het eindresultaat. ‘Het zijn professionele video’s geworden die aansluiten bij de thema’s van de Topsector en bij onze eigen lesmodules,’ zegt Alta. Van der Meer is daarnaast enthousiast over de brede toepasbaarheid van de kennisclips. ‘De video’s leggen een mooie relatie tussen distributie en het duurzaamheidsvraagstuk. Dat maakt ze ook de moeite waard voor bedrijfsleven en beleidsmakers.’

Voor Levelt smaakt het initiatief naar meer. ‘Het maken van een kennisclip is veel werk. Je moet de onderwerpen vooraf goed afbakenen en de interviewvragen voorbereiden. Ook het ontwerpen, zoeken en inpassen van passend beeldmateriaal dat belangrijke concepten en leerpunten uit de interviews markeert, is een hele klus. Maar de samenwerking is heel goed verlopen en we zijn geweldig geholpen door Raymond Astudillo van Eijk van ICT ondersteuning die alles monteerde. We krijgen veel enthousiaste reacties, zowel van studenten als collega’s.’