Kenniscentrum Techniek

Vier laadstations van de HvA op het Marineterrein

In samenwerking met Het Marineterrein, Hely, Lightwell en de Hogeschool van Amsterdam

26 okt 2021 12:00 | CAREM

In de eerste week van november wordt op het Marineterrein de proeftuin van nieuwe laadinfrastructuur voor Light Electric Vehicles (LEV) en Personalized Light Electric Vehicles(PLEV) in de (semi) publieke ruimte geopend. De Hogeschool van Amsterdam en Lightwell BV vormen samen het consortium dat het onderzoek uitvoert.  

Aanleiding van het onderzoek

Nationaal, regionaal en lokaal beleid voor de elektrificatie van Light Electric Vehicles (LEV) en Personalized Light Electric Vehicles (PLEV) krijgt door klimaatakkoord, mobiliteits-en logistieke actieplannen extra stimulans. Wanneer we spreken over micro mobility, e-mobility of LEV hebben we het over elektrische voertuigen voor één persoon. Deze voertuigen worden aangedreven door een batterij en zijn emissievrij. PLEV's zijn vaak klein, opvouwbaar of draagbaar waardoor ze makkelijk mee kunnen in het openbaar vervoer.

Tot nu toe is er weinig aandacht voor de behoefte van eindgebruikers/consumenten voor laadinfrastructuur LEV/PLEV in de openbare ruimte. Nu de hoeveelheid LEV en PLEV voertuigen komende jaren exponentieel gaat toenemen en technologische ontwikkelingen micro payments mogelijk maken (de betaling van een klein geldbedrag), acht het Consortium dit het juiste moment een proeftuin aanpak voor openbare laadvoorzieningen in combinatie met onderzoek naar eindgebruikers/consumenten gedrag te starten.

Doel van het project

Het project heeft als doel om enerzijds LEV/PLEV laadinfrastructuur door te ontwikkelen en deze te plaatsen in de proeftuin omgeving; anderzijds om binnen de proeftuin omgeving onderzoek te doen naar eindgebruikers/consumenten gedrag (oa. behoeften, prijs-elasticiteit)en business modelling o.b.v. multi-stakeholder analyse.

Met de aanstaande elektrificatie van voertuigen, gesteund door het klimaatakkoord en lokaal/regionaal restrictief of stimuleringsbeleid, zal de vraag naar laadinfrastructuur door de elektrificatie van 2-wielers, 3-wielers en/of Personalised Light Electric Vehicles (PLEV’s) de komende jaren gaan stijgen. De fabrikanten van 2-wielers zetten (deels) in op een batterij uitwissel systeem om laden ‘thuis’ of ‘op kantoor’ mogelijk te maken. Hieraan kleven vooral fysieke nadelen: Een batterij weegt al snel enkele tot 10+ kilogram; daarom beschikken veel elektrische 2-wielers ook over een laadstekker met schuko aansluiting. 3-wielers en andere PLEV-vormen hebben veelal een vaste batterij met een Schuko laadstekker. Handig, want deze past in iedere wandcontactdoos (‘stopcontact’).

Verschillende situaties

Niet handig is dat eigenaren te pas en on te pas een ‘verlengsnoer’ uitrollen om hun voertuig op te laden. Dit gedrag wordt veroorzaakt door onvoldoende mogelijkheden om eenvoudig en veilig stroom te laden.

In overeenkomst met de elektrische auto verwacht het Consortium dat de laadsessies op ‘bestemming’ gedaan worden. Dat wil zeggen daar waar de elektrische 2-wieler langere tijd geparkeerd staat. (1) Thuis, in private omgeving zoals eigen schuur of berging; (2) Thuis, in semi-private omgeving zoals parkeergarages bij appartementen en (3) Publieke en semi-publieke ruimte onderweg, in stallingen bij school, werk, OV stations, winkelcentra, op straat voor de deur, etc.

Met name in de beschreven situaties (2) en (3) zal verbruikte stroom betaald moeten worden: De gebruiker betaald, in plaats van ‘even naar de pomp, even aan de stekker’. Technische randvoorwaarden hierbij zijn dat het veilig (bancaire standaards) en toekomstgericht (standaardisatie voor opschaling) moet zijn; daarnaast moeten de systemen in (semi) publieke ruimte ‘hufter proof’ zijn en in het straatbeeld passen.

Een integratie in stallingen en straatbeugels ligt voor de hand, echter zijn deze veelal niet van elektra voorzien. Belangrijke economische randvoorwaarden zijn dat de (betaal)transactie kosten laag zijn (‘micro payments’) en eenvoudig (geen pasjes maar apps) afrekenen. Omdat de laadtransacties van beperkte omvang (enkele kwh; eur 1 a 2 per sessie) zijn, is naast een eenvoudige en goedkope oplossing ook onderzoek naar laadgedrag en de onderliggende business case noodzakelijk. In vergelijking met 2013 zijn de technische mogelijkheden (zoals mobiel betalen van micro payments met apps) doorontwikkeld en is duidelijk dat de elektrificatie trend voor LEV en PLEV gaat doorzetten. Daarom richt dit project zich op het onderzoeken en valideren van een business case voor laadoplossingen voor PLEVs met een schuko stekkerin (semi) publieke ruimte. Enerzijds zal hiervoor laadinfrastructuur met schuko stekker in stallingen worden gerealiseerd en anderzijds zal in het (gebruikers)onderzoek vastgesteld worden welke segmenten / doelgroepen van deze faciliteiten gebruik gaan maken.

Verwachtingen

Naar verwachting zullen dit vooral PLEV’s zijn daar deze over grotere batterij (capaciteit) beschikkenen ‘stroom’ noodzakelijk is om de 2-wieler voort te bewegen: de e-scooters, e-snorfietsen en speed pedelecs.

Doelstelling van het Consortium is om in een proeftuin van LEV/PLEV laadoplossingen de business case voor laadinfrastructuur in de (semi) publieke ruimte te toetsen. Hiervoor wordt een openbare stalling (publieke of semi-publieke ruimte) voorzien van –een te realiseren–Schuko laadinfrastructuur en een betalingsbackoffice (incl app) gebaseerd op bancaire standaards op het Marineterrein in Amsterdam.

De onderzoeksdoelstellingen vallen uiteen in enerzijds consumenten / gebruikers onderzoek om onder andere technische en economische motieven te toetsen en anderzijds in business modelling om de business case te valideren cq aan te scherpen. In het onderzoek is het ‘laadgedrag’ van consumenten te onderzoeken en wordt om verdere opschaling te faciliteren het business model gevalideerd (verschillende ‘pay-per-use’ oplossingen). Tot slot is een afgeleide doelstelling om de ervaringen te evalueren, onder andere (1) gebruikersgemak/acceptatie (o.a. gebruikers die betalingsproces/registratie afbreken), (2) ervaringen plaatsing.

Meedoen aan het onderzoek kan op twee manieren. U bent van harte welkom met uw PLEV/LEV op het Marineterrein en kunt u gebruik maken van laadinfrastructuur in de proeftuin.

Impressie laadstations