Kenniscentrum Techniek

HvA lector Jeroen Kluck wint IXA Impact Award 2021

‘Klimaatadaptie van steden is cruciaal’

28 okt 2021 09:19 | Urban Technology

Straten die blank staan, kelders vol water en mensen die ziek worden of zelfs overlijden tijdens een hittegolf. Nederland ondervindt nu al de gevolgen van de klimaatverandering. Jeroen Kluck, Lector Water in en om de stad aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA), onderzoekt hoe je steden zo kunt inrichten dat de schade beperkt blijft. De onderzoeker ontvangt op 9 november de IXA Impact Award 2021 voor zijn werk.

Kluck was positief verrast toen een vertegenwoordiger van IXA - het Knowledge Transfer Office (of Kennistransfer bureau) van HvA, UvA, VU en Amsterdam UMC - hem eind oktober belde met het goede nieuws. ‘Ik wist niet eens dat ik was voorgedragen voor de prijs,’ lacht hij. Jeroen van der Kuur (onderzoekscoördinator Urban Tech bij de HvA), Marcel Kloosterman (Teamleader Research Grant Advise team bij IXA) en Pieter Wybenga (Advisor Research Funding & Business Developer bij IXA) vonden het tijd dat de civiel technicus in het zonnetje werd gezet voor het indrukwekkende oeuvre dat hij heeft opgebouwd.

Klimaatadaptatie in steden

Kluck, lector Water in en om de stad bij de HvA, doet al sinds 2008 onderzoek naar klimaatadaptatie in steden. Hij zocht onder meer uit hoe je kunt voorkomen dat straten onder water lopen na een heftige regenbui - ‘de straten moeten lager, de stoepen hoger’ – en berekende dat het klimaatbestendig maken van straten kostentechnisch haalbaar is als je dat doet bij een herinrichtingsproject. Hij bestudeerde ook het effect van water en groen op de temperatuur, en andere factoren die bijdragen aan de leefbaarheid van en biodiversiteit in de stad. De laatste jaren heeft vooral hitte zijn aandacht, omdat dat de grootste impact heeft. Zijn onderzoek biedt gemeentes houvast bij de herinrichting van steden. ‘Als we elk moment van herinrichting aangrijpen voor klimaatadaptatie, krijgen we heel Nederland binnen dertig jaar klimaatbestendig,’ zegt hij.

KNMI Klimaatsignaal

En dat is hard nodig: ons klimaat is steeds sneller aan het veranderen, aldus het Klimaatsignaal dat het KNMI op 25 oktober 2021 uitbracht. We krijgen daardoor in ons land te maken met een zeespiegel die nog sterker stijgt dan verwacht, langdurige droogte en hitte en meer extreme zomerse buien. Het KNMI baseert zijn rapport op het laatste IPCC-rapport van augustus en eigen onderzoek.

‘Ik hoop dat we de klimaatverandering nu eindelijk echt een halt toeroepen en met zijn allen de transitie doormaken naar duurzame energie,’ zegt Kluck. ‘We kunnen van alles doen om steden klimaatbestendig te maken, maar alle gevolgen wegpoetsen, zal niet lukken. Dweilen terwijl de kraan open blijft staan, dat is zonde.’

IXA Impact Award

Kluck ontvangt de Impact Award op 9 november 2021 in het NEMO Science Museum in Amsterdam. De prijs wordt uitgereikt door Bart Klijsen, directeur IXA VU-VUmc. IXA is het Knowledge Transfer Office (of Kennistransfer bureau) van HvA, UvA, VU en Amsterdam UMC; een afdeling binnen de kennisinstellingen die onderzoekers ondersteunt in het naar de maatschappij brengen van hun kennis en onderzoek.

Het is de derde keer dat de Impact Award wordt uitgereikt. Behalve Kluck ontvangen ook Halleh Ghorashi (doet onderzoek naar vluchtelingen en diversiteit aan de Vrije Universiteit Amsterdam) en Hergen Spits (doet onderzoek naar B-cellen, cellen in het lichaam die antistoffen aanmaken, bij Amsterdam UMC) de prijs. De impact van het onderzoek is beoordeeld aan de hand van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Meer lezen

Lectoraat Water in en om de stad

Onderzoek Klimaatbestendige stad