Kenniscentrum Techniek

Participeer je mee in de energietransitie?

Doe op 4 juni, van 09:00-11:00 uur, mee met online spelsessie ‘Participatie in de Energietransitie’.

10 mei 2021 14:25 | Urban Technology

Wat houdt participatie in de energietransitie in, welke voorwaarden zijn van belang en hoe kunnen die gerealiseerd worden? Op 4 juni organiseert onderzoeksproject R-Link van Hogeschool van Amsterdam (HvA) een online spelsessie ‘Participatie in de Energietransitie’ om die vragen te beantwoorden. Kruip in de rol van een betrokkene uit de fictieve stad Vechtdrecht, zoals een wethouder, buurtbewoner of energieadviseur, en bereik consensus over wat participatie in de energietransitie moet en kan betekenen. Doe jij ook mee?

Een ontwikkeling met een grote ruimtelijke impact die op dit moment op veel plekken in steden en dorpen speelt, is de energietransitie. Dat brengt uitdagingen met zich mee: voor netwerkbeheerders en ontwerpers van oplossingen voor duurzame energielevering staat participatie met belanghebbenden ‘ver van hun bed af’, terwijl ze er door de invoering van de Omgevingswet wel mee te maken krijgen. Gemeenten zijn vanaf 2021 volgens de Omgevingswet verplicht burgers te betrekken bij het opstellen van de omgevingsvisie.

Spel 'Participatie in de Energietransitie'

Maar wat is de beste manier om hun burgers en andere belanghebbenden te betrekken bij de energietransitie? Tijdens het spel Participatie in de Energietransitie kruipje in de rol van een betrokkene uit de fictieve stad Vechtdrecht, zoals een wethouder, buurtbewoner, energieadviseur, investeerder of een medewerker van een woningcorporatie of energiebedrijf. Samen ontdek je wat participatie voor ieder van jullie inhoudt, welke voorwaarden van belang zijn en hoe die gerealiseerd kunnen worden. Blijven de meningen verdeeld of lukt het consensus te bereiken over wat participatie in de energietransitie moet en kan betekenen?

Liander werkzaamheden Amsterdam

Door vraagstukken rond participatie in de energietransitie op wijk- en buurtniveau te behandelen en ideeën uit te wisselen over verdere ontwikkeling van het spel, willen we de discussie op gang brengen over participatie in de praktijk van de energietransitie. Bovendien gebruiken we de bevindingen voor het verder ontwikkelen van het spel binnen onderwijsmodule Participatie voor de Energietransitie van de minor Energiepositieve Stad van de HvA. Hier leren studenten over de sociale aspecten van werken aan de energietransitie.

Doe jij ook mee?

De HvA wil jou meenemen in dit spel en feedback ophalen. Speel je mee? Meld je uiterlijk maandag 31 mei aan bij Melika Levelt: m.levelt@hva.nl. Je ontvangt een bevestiging van deelname als er nog plek is. Reken ook op voorbereidende informatie over Vechtdrecht en je rol zodat we op vrijdag 4 juni vol overtuiging met elkaar in gesprek kunnen.

Meer informatie

Bekijk hier het volledige programma van het evenement.

Deze casus is bedacht op basis van onderzoek door het R-Link consortium en in het project Omgevingscanvas voor de Energietransitie.