Kenniscentrum Techniek

HvA helpt steden in voorbereiding op de elektrische toekomst

Onderzoek van CBS laat zien dat het aantal volledig elektrische auto’s met 140 procent is gestegen.

16 apr 2020 10:55 | Urban Technology

Het aantal volledig elektrische auto’s (FEV) in Nederland is in januari 2020 voor het eerst de 100 duizend gepasseerd, 62.000 meer dan in 2019. Het aantal plug-in hybrides, stekkerauto’s met een elektro- én brandstofmotor, daalde. Dit meldt het CBS. Deze duurzame transitie is mooi, maar de snelle groei roept de vraag op of steden klaar zijn voor de elektrische toekomst. Zijn er voldoende laadpalen voor alle FEVs? En hoe zetten we die zo efficiënt mogelijk in? Onderzoek van lectoraat Energie en Innovatie van HvA biedt inzicht en oplossingen.

“De overgang van plug-in hybride voertuigen naar volledig elektrisch heeft een grote impact op de benodigde laadinfrastructuur”, zegt Rick Wolbertus, recent gepromoveerd op onderzoek IDO-laad dat voor het eerst systematisch en empirisch het laadgedrag van elektrische rijders in Nederland in kaart bracht. “Indien de volledig elektrische auto’s een grotere range krijgen, hoeven ze minder vaak op te laden. Hierdoor kan een laadpaal met meerdere gebruikers gedeeld worden. Ook neemt de afgenomen energie per oplaadsessie enorm toe, sinds eind 2017 is dit al verdubbeld van gemiddeld 8-9 kWh naar 16-18 kWh eind 2019. Dit is dus ook goed nieuws voor de business case van laadpaal operators.”

Innovatieve vormen van laden

Maar wanneer veel laadsessies tegelijkertijd starten, bijvoorbeeld bij aankomst op het werk ’s morgens of bij thuiskomst ’s avonds, dan heeft dat een piek in elektriciteitsvraag tot gevolg. Door middel van een database met informatie over laadsessies in Nederland, worden in het project SIMULAAD daarom verschillende ‘smart charging’-strategieën onderzocht. Door sommige laadsessies later te laten beginnen, op te knippen in periodes of de laadsnelheid te verlagen, wordt de belasting van het elektriciteitsnet beter in de tijd uitgesmeerd. Door slimme informatietechnologie weten laadpalen wat het optimale moment is om een auto op te laden.

De toekomst van laden

Om steden en de markt daarnaast voor te bereiden op nog meer groei, schetst het team van Future Charging met een eigen ontwikkeld simulatiemodel de toekomstige behoefte aan laadpalen. Het simulatiemodel geeft concrete inzichten in de effecten van verschillende toekomstscenario’s op het gebruik van laadinfrastructuur, de impact op het elektriciteitsnet en het straatbeeld. Robert van den Hoed, lector Energie en Innovatie: “Future Charging leent zich bij uitstek om beleidsmakers en het bedrijfsleven voor te bereiden op de elektrische toekomst.”

V2G-technologie voor slim laden en ontladen

Kijken we nog iets verder in de toekomst, dan zouden auto’s aan de palen ook kunnen ‘ontladen’. Hierbij wordt de batterij in een elektrische auto als buffer gebruikt, en kan deze ook elektriciteit terugleveren aan het net bij piekbelasting. “Met de groei van duurzame energie en elektrisch rijden is het belang van buffering in de toekomstige energietransitie dé uitdaging”, aldus Van den Hoed. “Vehicle to Grid (V2G) technologie kan hier een belangrijke rol in spelen.”

Een voorbeeld is het opslaan van overschotten aan opgewekte duurzame energie (bijvoorbeeld van de 4178 zonnepanelen op de Johan Cruijff Arena ) in autobatterijen. Op momenten met veel vraag naar (en een tekort aan) duurzame elektriciteit kan de energie uit de batterij weer terug worden gestuurd naar het elektriciteitsnet. Dit kan bijdragen aan lagere kosten voor bezitters van elektrische auto’s. Daarnaast biedt het ook een oplossing voor het flexibele aanbod van duurzame energie uit zon en wind! Binnen het project SEEV4-City wordt met 6 pilots in 4 landen opschaling van deze technologie onderzocht.

Benieuwd naar de resultaten en learnings van het SEEV4-City project? Schakel in bij de ‘Closing Webinars’ op 22 april, 6 mei en 20 mei!

Lectoraat: Energie en Innovatie