Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Een ander klimaat in steden en dorpen

HvA over klimaatbestendigheid in podcast Deltaprogramma

10 feb 2020 09:25 | Urban Technology

Een ‘tuiny forest’ (lees: mini-bos in je achtertuin), het is één van de maatregelen tegen hittestress in steden. Maar hoe maak je een hele stad klimaatbestendig? Wat doet de overheid en wat kan je zelf doen? Je hoort het in de podcast ‘Een ander klimaat in steden en dorpen’ met Lisette Klok (onderzoeker Klimaatbestendige Stad, Hogeschool van Amsterdam (HvA)) en Ed Anker (wethouder gemeente Zwolle). De podcast is een initiatief van het Deltaprogramma.

‘In Zwolle hebben we twee grote pleinen’, vertelt Anker. Een plein zonder bomen kan wel 8 graden warmer voelen dan een plein met bomen. Schaduw creëren is volgens Klok één van de belangrijkste verkoelingsmaatregelen: ‘Bijvoorbeeld door pleinen te vergroenen of een ‘tuiny forest’ in je achtertuin aan te leggen, zoals de Utrechtse Maarten Bruns deed.’ Bruns zelf komt ook aan het woord in de podcast. Hij vertelt dat de ingreep meteen effect had op de temperatuur in zijn achtertuin.

Verhitte steden

‘Klimaatverandering zorgt voor steeds meer tropische dagen en langere periodes van extreme regenval of juist droogte,’ licht Klok toe. ‘Extreme hitte kan bijvoorbeeld gezondheidsproblemen opleveren voor kwetsbare groepen in de samenleving, zoals ouderen. Ook kan het effect hebben op de kwaliteit van het drink- en oppervlaktewater en beïnvloedt het de leefbaarheid van een stad. Steden hebben sneller last van hitte, omdat er minder groen is en stenen warmte opnemen.’

Adaptatiestrategie

Om zich te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering ontwikkelde de gemeente Zwolle een adaptatiestrategie met maatregelen op verschillende niveaus. Op het niveau van de straat werken ze bijvoorbeeld aan geveltuinen en groene daken. Anker: ‘Dat lijkt kleinschalig, maar alle beetjes bij elkaar zorgen voor schaalgrootte. Stel dat je alle daken van een stad vergroent, dat gaat om flink wat vierkante meters.’

Tuiny forest

De mogelijkheid om op te schalen is één van de redenen waarom Anker en Klok enthousiast zijn over het concept ‘tuiny forest’. Een goed idee, dat makkelijk te kopiëren is door anderen, volgens Klok. ‘Het IVN biedt zelfs kant en klare pakketten met kruiden, heesters en bomen aan.’ Anker vult aan: ‘Je zou denken dat mensen niet zitten te wachten op dit soort maatregelen, maar we zien juist veel enthousiasme. Wie wil er nou niet meer groen om zich heen?’

Nu luisteren

Nieuwsgierig naar het volledige verhaal? Beluister hier de podcast

Podcasts Over Water & Klimaat

De podcast is onderdeel van de serie ‘Over Water & Klimaat – de podcast over de toekomst van onze delta’. Het is een initiatief van het Deltaprogramma; het programma dat Nederland beschermt tegen overstromingen, zorgt voor voldoende zoetwater en bijdraagt aan een klimaatbestendige en water robuuste inrichting van Nederland.

Het lectoraat Water in en om de stad van de HvA draagt met haar onderzoek bij aan een klimaat- en hittebestendige inrichting van steden. Dat heeft veel raakvlakken met het laatste onderwerp van het Deltaprogramma ‘Een klimaatbestendige en water robuuste inrichting van Nederland’.