Kenniscentrum Techniek

Aanpak duurzaam bevoorraden HvA en UvA succesvol

Het resultaat van vijf jaar onderzoek en implementatie

20 jan 2020 16:40 | Urban Technology

Samen met hun leveranciers en logistieke dienstverleners hebben de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) de afgelopen vijf jaar gewerkt aan duurzame bevoorrading van hun panden. Het resultaat: een aanpak voor duurzame logistiek die opgeschaald kan worden naar andere grote steden. En met impact: minder voertuigkilometers, meer elektrisch vervoer en efficiëntere ontvangst van goederen.

Er is veel aandacht voor duurzame inkoop van bijvoorbeeld energie en transportmiddelen, maar weinig voor de logistiek achter de inkoop van producten en diensten. Als grote inkoper in Amsterdam startte de HvA in 2014 daarom een onderzoek naar de logistieke footprint van UvA-HvA. Daar rolden drie oplossingsrichtingen uit: goederen bundelen bij de bron, het verminderen van afleverlocaties en het veranderen van inkoopbeleid en -gedrag. Vervolgens werkten facilitair medewerkers, onderzoekers, 85 studenten en praktijkpartners, zoals leveranciers, samen vijf jaar aan onderzoek en de implementatie van oplossingen.

Logistieke hub

Eén van de belangrijkste resultaten is de realisatie van een logistieke hub aan de rand van Amsterdam. Facilitaire goederen van vijf productgroepen, zoals printpapier en koffie, worden daar centraal afgeleverd, gebundeld en met elektrische vrachtvoertuigen naar de UvA-HvA locaties gebracht. De samenwerking tussen logistieke hub Deudekom en PostNL is uitgegroeid tot een landelijke formule waarmee ze in 2019 de aanbesteding van de Haagse hub wonnen, lokale logistieke ondernemers betrekken en met steeds meer leveranciers samenwerken.

Minder kilometers

Door de komst van die hub is het aantal kilometers in de logistieke ketens van leveringen voor de UvA-HvA gereduceerd met 50.000 tot 100.000 km per jaar. Daarnaast maken elektrische voertuigen - geheel in lijn met de ambities uit de Greendeal Zero Emissie Stadslogistiek - zo’n 52.000 uitstootvrije kilometers in de stad op jaarbasis. De eisen en wensen omtrent duurzaam vervoer zijn waar mogelijk opgenomen in aanbestedingen voor de levering van cateringproducten en facilitaire goederen en diensten.

Efficiënter goederen afleveren

Voor efficiënter vervoer in de stad zijn op twintig HvA-UvA locaties MyPup-pakketkluizen ingezet. Bezorgers van MyPup leveren privépakketten en zakelijke poststukken daar gebundeld af (80% van de ritten gaat met een elektrische vrachtfiets), zodat de gebruiker ze daar kan afhalen. Door het bundelen van goederenstromen is het aantal aflevermomenten aan de deur gereduceerd met 15-20%.

Duurzame oplossingen

“We zijn trots op het resultaat”, vertelt Susanne Balm, projectleider duurzame logistiek aan de HvA. “Door alle partijen te betrekken in het proces, brachten we ook de verschillende bedrijfsbelangen samen (facilitaire zaken, kennisontwikkeling en de leveranciers zelf). Dat maakt het soms lastig om tot oplossingen te komen, maar als het lukt, zijn het wel vaak oplossingen die lang meegaan. Maar we zijn nog niet klaar. Er zijn nog veel mogelijkheden voor het opschalen van oplossingen in de stad. Daar werken we onder andere in het CILOLAB project aan, waar we – naast publieke inkopers – ook private inkopers stimuleren om het verschil te maken.”