Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Studenten onderzoeken waterpasserende bestrating

Onderzoek HvA laat zien welke maatregelen helpen om steden bestand te maken tegen wateroverlast

15 nov 2019 08:59 | Faculteit Techniek

Van Bergen Noord-Holland tot Grubbenvorst Limburg trekken onderzoekers en studenten van de Hogeschool van Amsterdam door het land om straten onder water te zetten en zogenoemde waterpasserende bestrating te testen. Zulke bestrating is een van de maatregelen om steden beter bestand te maken tegen wateroverlast en droogte ten gevolge van extremer wordende weer. Een mooi voorbeeld van praktijkonderzoek aan het HBO waarin studenten, bedrijven en instellingen gezamenlijk werken aan actuele praktische kennisvragen.

De praktijkmetingen lopen van maandag 18 tot vrijdag 29 november en zijn voor het RAAK-MKB onderzoek De Infiltrerende Stad. Er worden praktijkproeven gedaan voor en na reiniging van de straat om erachter te komen hoe je de waterdoorlatende bestrating het beste kunt onderhouden. Hierbij testen we een aantal verschillende reinigingsmethoden, waaronder een nieuwe innovatie. Veel gemeenten in Nederland willen weten hoe je voorkomt dat dit soort waterdoorlatende bestrating op termijn dichtslibt.

Minor klimaatbestendige stad

De studenten volgen de minor klimaatbestendige stad bij de HvA en leren tijdens dit practicum over het functioneren van waterpasserende bestrating in de praktijk. Ze gaan de infiltratiesnelheid meten van waterpasserende bestrating. Deze kennis kunnen ze rechtstreeks toepassen tijdens hun praktijkopdracht die ze momenteel uitvoeren bij tien gemeenten en bedrijven in de regio.

Richtlijnen waterpasserende bestrating

De resultaten van hun metingen gebruiken de onderzoekers in het project De Infiltrerende Stad weer om richtlijnen op te stellen voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van waterpasserende bestrating. Deze resultaten worden volgend jaar gepubliceerd. In dit onderzoek werkt de HvA samen met de Hogeschool Rotterdam, de Hanze Hogeschool Groningen en een consortium van de aannemers en MKB ondernemers die innovatieve infiltrerende producten hebben ontwikkeld.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien