Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Studenten dragen bij aan effectievere levering bouwmaterialen

Zes studenten van de Hogeschool van Amsterdam presenteerden hun stage- en afstudeeronderzoek

15 jul 2019 16:28 | Urban Technology

Stijgende parkeerkosten, toenemende drukte, milieuzones: voor leveranciers van bouwmaterialen wordt het steeds moeilijker om stedelijke bouwplaatsen te bereiken. Zes studenten van de opleidingen Built Environment en Logistics Management doen hier onderzoek naar en presenteerden hun voortgang op de halfjaarlijkse Kenniscarroussel, een initiatief van Bouwhub Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam.

Feedback van experts bouwlogistiek

Studenten, docenten en onderzoekers van de Faculteit Techniek en de praktijkpartners werken sinds 2018 samen en delen kennis met elkaar tijdens halfjaarlijkse kenniscarrousels. Studenten presenteren er hun onderzoek en krijgen feedback van experts van praktijkpartner Bouwhub Amsterdams en van het onderzoeksprogramma Urban Technology, waardoor ze zich verder kunnen ontwikkelen. De studenten ronden in juli 2019 hun onderzoek af.

Uitdaging: bereiken bouwplaats

Het is voor leveranciers steeds uitdagender om stedelijke bouwplaatsen te bereiken. Bij het praktijkpartner Bouwhub Amsterdam kunnen leveringen afgezet en tijdelijk opgeslagen worden. Ook kan bouwpersoneel hier parkeren. Vervolgens zorgt Bouwhub Amsterdam dat de materialen en het personeel op een snelle manier getransporteerd worden naar de bouwplaats. Het onderzoek van de studenten richt zich op de uitdagingen en kansen voor Bouwhub Amsterdam.

De laatste Kenniscarrousel was op 7 mei 2019 waar studenten Bart Ent, Jochem Muller, Maarten van Elburg, Sander de Boer, Roland Hendriks en Vincent de Lange hun aanpak en resultaten presenteerden. Na de zomer beginnen er nieuwe studenten met onderzoeken bij Bouwhub Amsterdam.

Bekijk ook deze items over de bouwhub op AT5:

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Video over de Bouwhub Amsterdam

Verslag kenniscarrousel 7 mei

Door Esin Suicmez (HvA student Built Environment)

Student Bart Ent onderzoekt op welke manier een gestandaardiseerde werkprocedure kan worden gecreëerd voor de vertaling van een building information model (BIM) naar een bill of materials (BOM) om het benodigde aantal vrachten te berekenen. Momenteel is er geen werkprocedure aanwezig. Dit probleem zal aangepakt worden door het schrijven van een handleiding: een stappenplan van BIM naar BOM.

Jochem Muller richt zich op het onderwerp ‘Standaardiseren van interne bedrijfsprocessen van Bouwhub Amsterdam’. De grootste bottleneck is het meten van het voorraadmanagement. Dit probleem zal opgelost worden door het opstellen van een workflow model, met als doel: minder fouten, minder verloren informatie en een besparing van tijd.

‘Hoe kan het huidige bouwlogistiek rekenmodel van IBA geoptimaliseerd worden, waardoor ruwbouwtransportbewegingen inzichtelijk gemaakt worden, zodat stakeholders al in de ontwerpfase anticiperen op het bouwlogistiek proces?’ Dit onderzoeken de studenten Maarten van Elburg en Sander de Boer. Bij de partijen in de bouw en logistiek is onvoldoende synergie aanwezig. Er is behoefte aan een rekenmodel om te bepalen welke beslissingen leiden tot meer efficiëntie in bouwlogistiek. Bouworganisaties maken momenteel veel aannames op gevoel en ervaring.

Het tekort aan opslagruimte bij bouwplaatsen in de stad leidt tot incidenten zoals lange wachttijden voor transport. Bouwhub Amsterdam wil een oplossing bieden. Roland Hendriks en Vincent de Lange onderzoeken op welke wijze incidenten door de Bouwhub beheerst kunnen worden, zodat de efficiëntie in de ruwbouwfases verhoogd kan worden. De aanbeveling is om een ticketsysteem te gebruiken.