Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Studenten helpen gemeenten met geslaagde burgerparticipatie

HvA-studenten brengen in kaart hoe burgers willen meedenken over beleid in hun stad

11 mrt 2019 11:17 | Urban Technology

HvA-studenten bestuurskunde ondervragen burgers in elf gemeenten over hoe zij betrokken willen worden bij het ontwerpen van visie en beleid in hun woonplaats. Zij doen dit aan de hand van een enquête die is opgesteld door de samenwerkende partijen. De studenten analyseren vervolgens de verzamelde data, en ontwerpen een Argumentenkaart als hulpmiddel voor gemeenten om participatie vorm te geven.

Omgevingswet

Gemeenten zijn vanaf 2021 volgens de Omgevingswet verplicht burgers te betrekken bij het opstellen van de omgevingsvisie. Burgers denken graag mee over kleinschalige planningsvraagstukken, maar veel gemeenten weten nog niet wat de beste manier is om hun burgers (en andere stakeholders) te betrekken bij het ontwikkelen van abstractere ruimtelijke visies.

Welke ontwikkeling krijgt de ruimte?

Het project Burgerparticipatie in de Omgevingswet ligt in het verlengde van het driejarig project R-Link, dat zich bezighoudt met de sterk groeiende kleinschalige initiatieven op het gebied van standslandbouw en groen. Want hoezeer de overheid dit soort initiatieven ook steunt, ze leveren ook praktische vragen op: hoe kom je als ambtenaar of geldschieter tot een goede afweging om zo’n initiatief wel of niet de ruimte te geven? En welke initiatieven dragen bij aan strategische stedelijke ambities, en welke minder? Hoe kunnen overheden bij de ontwikkeling van wijken en buurten de inzichten van bewoners maximaal benutten? De projectgroep ontwikkelt een methode die het beantwoorden van deze vragen makkelijker maakt. Uit het nieuwe project komen nu ook adviezen voor het betrekken van burgers bij het ontwikkelen van meer abstracte visies op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling in een stad of dorp.

Enquête onder burgers

Project Burgerparticipatie in de Omgevingswet startte begin februari en is een samenwerking tussen R-LINK partner Antea Group, HvA-bestuurskunde, HvA Urban Technology en betrokken gemeenten. Studenten brengen door middel van enquêtes in kaart hoe burgers willen meedenken over planningsvraagstukken in hun woonplaats. De resultaten worden gepresenteerd in de week van 20 mei.

Lees meer over R-LINK

Neem voor meer informatie over Project Burgerparticipatie in de Omgevingswet contact op met Melika Levelt