Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

HvA start samenwerking duurzaam verpakken

8 mei 2018 07:11 | Faculteit Techniek

Gerard van Haarlem, decaan van de Faculteit Techniek, tekende namens het onderzoeksprogramma Urban Technology en de opleiding Engineering een samenwerkingsovereenkomst met het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV), De Haagse Hogeschool (HHS) en HAS Hogeschool (HAS). De KIDV, HHS, HAS en de HvA gaan samen onderzoek en onderwijs ontwikkelen waarin duurzaam verpakken centraal staat.

De circulaire economie is een veelbesproken onderwerp. Denk aan het klimaatakkoord, het EU-pakket ‘Closing the loop’ en het Grondstoffenakkoord . Eerder dit jaar lieten 11 grote multinationals weten dat hun kunststofverpakkingen in 2025 volledig recyclebaar zijn . Ook midden- en kleinbedrijven willen concrete stappen zetten om deze ambities te realiseren. Maar kennis op dit gebied ontbreekt nog. Want hoe doen ze dat? Welke duurzame materialen en grondstoffen zijn er? Hoe bepalen ze welke techniek voor hen het meest rendabel is? En blijft de verpakking dan nog aantrekkelijk voor de eindgebruiker?

Verpakkingsonderwijs

Het verduurzamen van verpakkingen vereist dat professionals in de praktijk over relevante kennis en vaardigheden beschikken. De HvA biedt daarom meerdere vakken rondom dit onderwerp aan. Studenten van de afstudeerrichting Industrial Design Engineering van de opleiding Engineering studeren al geregeld af op een vraagstuk over verpakkingen. In het tweede jaar zijn twee modules gericht op de ontwikkeling van duurzame verpakkingen. Daarnaast wordt een minor ‘wereld van verpakken’ ontwikkeld. Studenten krijgen masterclasses, designworkshops en werken samen met onderzoekers en bedrijven aan praktijkvragen rond duurzaam verpakken.

Extra impuls onderzoek

De overeenkomst van het KIDV en de hogescholen draagt verder bij aan het ontwikkelen en overbrengen van kennis en kunde rondom duurzaam verpakken. De Hogescholen krijgen van het KIDV budget om een impuls aan onderzoek te geven. Het doel is om de capaciteit te vergroten middels het aanvragen van gezamenlijke onderzoeksprojecten. Het onderzoek zal concrete ontwerptools, ontwerpen en prototypes voortbrengen. Hiermee kunnen bedrijven de juiste afwegingen en keuzes maken.

Voor de ontwikkeling van dit programma gaat de HvA de kennisbehoefte over duurzaam verpakken bij midden- en kleinbedrijven in de Amsterdamse regio inventariseren. Deze behoefte wordt gebruikt als basis voor de nieuwe onderzoeksprojecten. Daarbij brengen de hogescholen en het KIDV ieder eigen expertise in. Voor de HvA zal de focus vooralsnog liggen op circulair design en afvallogistiek. De HAS richt zich meer op voedseltechnologie en de HHS op innovatieprocessen.

De deelonderzoeken worden waar mogelijk uitgevoerd door studenten. Zo wordt het onderwijs nauw bij het onderzoek betrokken.

Samenwerking

De samenwerking tussen de HvA, het KIDV en andere hogescholen is onderdeel van het programma Circular Packaging Design van het KIDV. De overeenkomst is opgezet vanuit reeds bestaande samenwerkingen tussen de hogescholen en het KIDV.