Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Leefbaarder binnenstad dankzij gebiedsgerichte afvalinzameling

25 apr 2018 13:26 | Urban Technology

De inzameling van bedrijfsafval leidt tot drukte en rommel in steden zoals Amsterdam. In opdracht van de gemeente heeft de Hogeschool van Amsterdam vijf afvalinzamelingsprojecten in Amsterdam onderzocht. Daarbij is gekeken naar de voorwaarden voor succes en welke rol de overheid daarin kan spelen.

Simon de Rijke, docent-onderzoeker Urban Waste Logistics, schreef een opinieartikel over het onderwerp. Het artikel is gepubliceerd op de website Binnenlands Bestuur, een website met nieuws voor ambtenaren en bestuurders.