Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

HvA lanceert nieuw boek over klimaatbestendig inrichten

25 jan 2017 11:39 | Urban Technology

Tijdens de landelijke Netwerkdag Ruimtelijke Adaptatie op 19 januari heeft Jeroen Kluck (Urban Technology lector) het tweede boek; het klimaat past ook in uw straatje, de waarde van klimaatbestendig inrichten gepresenteerd en overhandigd aan Stefan Kuks (watergraaf bij waterschap Vechtstromen) en aan minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Het klimaat past ook in uw straatje laat aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe gemeenten woonstraten op een eenvoudige en haalbare manier klimaatbestendig kunnen inrichten. En dat dit veelal niet duurder hoeft te zijn dan de traditionele inrichting.

Dit voorbeeldenboek is een uitgebreidere versie van het voorbeeldenboek Voor hetzelfde geld klimaatbestendig waarin de traditionele herinrichting vergeleken is met drie klimaatbestendige varianten uit de praktijk. Het nieuwe voorbeeldenboek bevat tien praktijkvoorbeelden met klimaatbestendige inrichtingsvarianten en behandelt naast vlakke gebieden ook hellende gebieden, verschillen in doorlatendheid van de bodem en grondwaterstanden.

Ook wordt ingegaan op de mogelijkheden, effecten en baten van het vergroenen van een straat door bijvoorbeeld bomen, groene gevels en daken, wadi’s en andere begroeide infiltratievoorzieningen. Vergroenen biedt oplossingen voor water(overlast) en hittestress, waardoor het een steeds belangrijker element in de inrichting van straat en stad gaat worden.

De Hogeschool van Amsterdam heeft voor de totstandkoming van deze publicatie samengewerkt met diverse gemeenten, waterschappen en kennisinstellingen.

Zowel het voorbeeldenboek als het achtergronddocument zijn te downloaden.