Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Subsidie voor project DNA-onderzoek op locatie

21 dec 2016 11:50 | Kenniscentrum Techniek

Het onderzoeksproject ‘LocalDNA - van laboratorium naar opsporingspraktijk’ kreeg van het Nationale Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SiA een RAAK subsidie. Het Lectoraat Forensisch Onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam en de Politieacademie, het Nederlands Forensisch Instituut, de Politie en het Openbaar Ministerie voeren het onderzoek gezamenlijk uit.

Nieuwe technieken

Forensische rechercheurs onderzoeken effectiever gebruik van mobiele DNA-technieken voor een snelle informatiestroom tussen samenwerkingspartners. Hiervoor verzamelen zij kennis over technologische, juridische, sociale, cognitieve en organisatorische factoren om wetenschappelijk onderbouwde oplossingen en een advies voor implementatie aan te kunnen dragen. Forensische professionals kunnen deze nieuwe technieken inzetten bij opsporing en vervolging. Verbetering opsproringsproces

In de toekomst kun je dan met bijvoorbeeld een bloedspoor van een plaats delict binnen enkele uren een verdachte opsporen. Door de snelheid kan de verdachte zich nog niet van bewijs zoals kleding of buitgemaakte goederen ontdoen en geen nieuwe misdaden plegen. Dit betekent een duidelijke verbetering van het opsporingsproces.

Het project loopt van 1 april 2017 tot 31 maart 2019.