Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Een openbare ruimte die zich real time aanpast aan gebruikers

Onderzoek Co-Creating Responsive Urban Spaces (Co-ReUS) gestart op ArenA Boulevard

29 sep 2016 10:16 | Urban Technology

In dit onderzoeksproject werkt de HvA samen met 22 organisaties (stedenbouwkundigen, interactieve conceptontwikkelaars en lokale stakeholders) aan de toepassing van interactieve objecten in de versterking van de openbare ruimte van de ArenA Boulevard. Het doel is de openbare ruimte zich real time te laten aanpassen aan haar gebruikers en daarmee de verblijfskwaliteit en de veiligheidsperceptie van de gebruikers van het plein substantieel te verbeteren.

Interactieve objecten

Momenteel zijn interactieve objecten, zoals bij het Amsterdam Light Festival en Glow in Eindhoven, vooral kunstzinnig en tijdelijk. Het project beoogt deze objecten in te zetten en te vertalen naar de toepassing in de versterking van de openbare ruimten. Het onderzoek richt zich hierbij specifiek op de dalmomenten van de ArenA Boulevard. Dit grote plein is ingericht voor het goed afwikkelen van 100.000 bezoekers op piekmomenten, maar op dalmomenten is de omvang en inrichting van het plein te onpersoonlijk en te groot voor het aantal gebruikers. Dit  heeft nadelige gevolgen voor de verblijfskwaliteit en de veiligheidsperceptie van de gebruikers.

De specifieke samenstelling van en de samenwerking tussen de organisaties in dit project en de mogelijkheden om met onder andere licht, sensoren en geluid te werken, zorgt ervoor dat de publieke ruimte zich als het ware kan aanpassen aan de verschillende gebruikersbehoeften. De ruimte wordt dan responsief.

Kick off 

Met de Kick Off is het project van start gegaan. De deelnemende partijen hebben samen een eerste inventariserende schouw van de ArenA Boulevard gemaakt. Meerdere uitdagingen kwamen daarbij naar voren: de ruimte nodigt in de dalmomenten niet vanzelfsprekend uit om er lang in te verblijven, de wayfinding kan beter en de dichte ‘plinten’ van de bebouwing zorgen voor weinig interactie tussen straat en winkels. 

Het onderzoek verloopt in drie fases. In de eerste fase wordt het gebruik en de beleving van de pleinruimte kwantitatief en kwalitatief in kaart gebracht. In de tweede fase wordt in co-creatie met de organisaties de ruimtelijke inzet van interactieve objecten ontworpen, ontwikkeld en samengesteld. In de derde fase worden de prototypes daadwerkelijk op de boulevard uitgeprobeerd. Het effect wordt met behulp van een voor- en nameting onderzocht en in beeld gebracht.

Op basis van het praktijkexperiment en het onderzoek worden ook aanbevelingen geformuleerd over de ontwikkeling en toepassing responsieve openbare ruimte.

Project Co-ReUS loopt tot najaar 2018. Hier kunt u meer informatie over het project vinden. 

Vragen kunt u stellen aan projectleider Jolanda Tetteroo (j.i.a.tetteroo@hva.nl)