Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

HvA onderzoekt bevoorrading in De Oude Pijp

8 jun 2016 16:50 | Kenniscentrum Techniek

In opdracht van Connekt werken de Hogeschool van Amsterdam, EVO en LeanCargo Consultancy aan een onderzoek naar bevoorradingsprofielen. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente Amsterdam en Stadsdeel Zuid. Het doel is om de kenmerken van de bevoorrading in de Oude Pijp in kaart te brengen. Een gebied met meer dan 1.000 ondernemers. Welke goederen ontvangen de verschillende ondernemers wekelijks? En door wie en hoe wordt dit geleverd? Deze vragen staan centraal in het onderzoek.

De Oude Pijp is een gebied waar gewoond en gewerkt wordt. De noodzakelijke bevoorrading van winkels, horeca en andere bedrijven leidt tot overlast in de wijk. Niet alleen de bewoners, maar ook de ondernemers ervaren deze overlast. De leefbaarheid en de verkeersveiligheid staan onder druk. Er is gebrek aan doorstroming en er is geluid- en stankoverlast.

Het slimmer en schoner organiseren van de bevoorrading in De Oude Pijp zal leiden tot een beter leefklimaat en een betere bereikbaarheid. Om te bepalen welke oplossingen effectief zijn, moet de huidige situatie eerst goed in beeld gebracht worden. Daarom wordt vanaf mei tot en met juli data verzameld bij ontvangers, leveranciers, vervoerders en aannemers. Zij worden gevraagd naar de frequentie van leveringen in het onderzoeksgebied en de kenmerken van het transport (zoals voertuigtype en herkomst).

Stadsdeel Zuid zet winkelstraatmanagers in voor de dataverzameling bij ondernemers. LeanCargo Consultancy richt zich op de vervoerders en aannemers en ondernemersvereniging EVO richt zich op de leveranciers. Onderzoekers en studenten van het Onderzoeksprogramma Urban Technology gaan de data onder leiding van Walther Ploos van Amstel (lector City Logistics) analyseren. De resultaten worden verwacht in augustus en zullen het startpunt vormen voor de ontwikkeling van oplossingen. Hierbij kan gedacht worden aan de inzet van Lichte Elektrische Vrachtvoertuigen, Goederenuitgiftepunten, vervoer over water en gezamenlijke inkoop.

Vorig jaar heeft het Onderzoeksprogramma Urban Technology al een verkeersonderzoek uitgevoerd in dit gebied. Na de zomer zal het team ook betrokken zijn bij het in kaart brengen en implementeren van oplossingen. Ook ondernemers, bewoners, leveranciers en logistiek dienstverleners zullen actief betrokken worden in dit proces. Zo ontwikkelt De Pijp zich tot een heus Living Lab, waar bedrijven, overheden, onderzoekers en gebruikers samenwerken aan een leefbaar Amsterdam!

Het projectteam heeft inmiddels al veel data mogen ontvangen. De bereidheid om mee te werken blijkt onder alle actoren groot! Bent u werkzaam of actief in dit gebied en wilt u bijdragen aan het in kaart brengen van de bevoorrading? Neem dan contact op met Susanne Balm (projectleider)  s.h.balm@hva.nl