Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Onderzoek naar verkeer en laad- en losgedrag in Amsterdam

15 feb 2016 11:28 | Faculteit Techniek

In opdracht van het Onderzoeksprogramma Urban Technology hebben 21 studenten van de minor Urban Logistics een verkeersonderzoek verricht op 5 verschillende locaties in Amsterdam. Het gaat om een terugkerend onderzoek, waarmee nieuwe minor studenten in hun eerste week kennis maken met de praktijk en Urban Technology haar kennis van logistiek en mobiliteit vergroot.

Dit jaar heeft het onderzoek een vernieuwde focus en richt het zich niet enkel op de samenstelling van het verkeer, maar ook op het laad- en losgedrag en bevoorradingsprofielen. De opdracht is mede vormgegeven door Verkeer en Openbare Ruimte van de gemeente Amsterdam (afdeling Kennis en Kaders). De data wordt voor studenten, onderzoekers en beleidsmakers beschikbaar gesteld om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor slimmer en schoner goederenvervoer in Amsterdam.

De opdracht: 5 locaties en 3 activiteiten

De studenten hebben zich op dinsdag 2 februari en woensdag 3 februari verspreid over 5 locaties in Amsterdam: de Damstraat, de Wibautstraat, de 9 Straatjes, de Ceintuurbaan en de Utrechtsestraat. In deze 2 dagen hebben de studenten data verzameld over de intensiteit en samenstelling van het verkeer: het aantal passerende voertuigen onderverdeeld naar voertuigtype. Daarnaast hebben zij bestel- en vrachtverkeer geobserveerd tijdens het parkeren, laden of lossen. Ze hebben hierbij onder andere gelet op de bedrijfsnaam, de parkeerlocatie (bijvoorbeeld de weg of de stoep), hoeveel personen er in het voertuig zaten en of zij hulpmiddelen gebruikten bij het laden of lossen. Tenslotte hebben de studenten een aantal interviews afgenomen met chauffeurs om inzicht te krijgen in hun bevoorradingsprofiel en hun ervaringen met de desbetreffende locatie.

Intensiteit en samenstelling

In totaal zijn er op alle locaties samen 18.472 voertuigen geteld. Ruim 72% daarvan waren taxi’s en personenauto’s. Als er specifiek naar het bestel- en vrachtverkeer gekeken wordt, was het grootste deel bestelauto’s met 76%. Van het bestel- en vrachtverkeer was verder 16% vrachtauto, 2% klein vrachtvoertuig, 1% vuilniswagen, <1%  vrachtfiets en 4% was anders omschreven.

Observatie laad- en losverkeer

De studenten hebben in totaal 322 voertuigen geobserveerd, opvallend is dat bijna de helft van deze voertuigen op de stoep parkeerden en niet in het daarvoor bestemde parkeervak of op de laad- en losplaats. Daarnaast parkeerden ruim 26% op de weg en 4% bij een bushalte. 22% van de voertuigen parkeerden wel in een parkeervak op of een laad- en losplaats. Gemiddeld parkeerden deze voertuigen 17 minuten. 

Presentatie voor gemeente Amsterdam

Op vrijdag 5 februari presenteerden de studenten hun resultaten bij de gemeente Amsterdam met een poster. Voor de gemeente is de informatie waardevol omdat zij momenteel aan een Agenda Stedelijke Logistiek werken met doelstellingen op o.a. aantal kilometers, grootte van voertuigen, mogelijkheid tot overslag en verschoning van het wagenpark.

De komende 2 maanden wordt de data nader geanalyseerd binnen het Onderzoeksprogramma Urban Technology.

Auteur: Annemijn van Herwijnen, student-assistent E-mobility & City Logistics