Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Terugblik Symposium Klimaatbestendige Stad

Inrichting in de Praktijk

30 nov 2015 16:10 | Faculteit Techniek

Op woensdag 25 november 2015 werd het drukbezochte symposium de Klimaatbestendige Stad: Inrichting in de Praktijk gehouden. Met ruim 120 aanmeldingen vanuit gemeenten, waterschappen, adviesbureaus en kennisinstellingen werd het een interessante middag.

Lector Jeroen Kluck trapte af met “klimaat is hot en code oranje voor klimaat”. Op dit moment vindt de Klimaattop (COP21) plaats in Parijs. In Nederland is er discussie over een klimaatwet en klimaatadaptatie staat als een gegeven in de Deltabeslissing. De grote vraag: wat doet u? Er is een opgave in (ruimtelijke) klimaatadaptatie.

Doel van het tweejarig onderzoek aan de Hogeschool van Amsterdam, samen met partners uit de praktijk en diverse kennispartners, is professionals helpen met een klimaatbestendige inrichting. Volgens Jeroen Kluck is klimaatbestendig inrichten niet eens zo moeilijk. Zeker niet in platte gebieden waar overtollige neerslag geborgen kan worden op straat, of gestuurd kan worden naar een plek waar het geen overlast veroorzaakt. Tegen de hittestress zouden bomen ingezet kunnen worden.

Lisette Klok volgde met een interactieve presentatie over hittestress. De urgentie van hittestress wordt door velen (nog) niet erkend. Dat bleek tijdens de discussie met de zaal, maar ook uit het onderzoek dat tijdens de hittegolf in juni en juli 2015 werd uitgevoerd. Dit terwijl duidelijk is dat de toenemende hittestress de goede kwaliteit van de leefomgeving aantast. De gevolgen van hitte die Lisette presenteerde op leefbaarheid, infrastructuur, economie en gezondheid zijn serieus. Een leefbare stad vraagt om ruimtelijke aanpassingen zodat er voldoende koele plekken zijn tijdens hete dagen. Ieder (klimaatbestendig) ontwerp zou hitte en thermisch comfort moeten meenemen.

Wiebe Bakker vertelde over de maatschappelijke kosten en baten analyse (MKBA) van maatregelen om schade door extreme neerslag te minimaliseren en het leefcomfort tijdens een hittegolf te vergroten. Het onderzoek aan de Hogeschool van Amsterdam ontwikkelt een MKBA methodiek waarmee eenvoudig kan worden bepaald welke factoren ertoe doen en welke niet. Daarnaast worden veel praktijkvoorbeelden tot in detail uitgewerkt. Het blijkt dat in meerdere gevallen klimaatadaptatie financieel aantrekkelijk en eenvoudig is. De ontwikkelde kennis wordt in een kosten en baten app verwerkt: ontdek binnen tien minuten de kosten en baten van een nieuwe straatinrichting in uw eigen specifieke omgeving.

Na de pauze werden de deelnemers in vier groepen verdeeld. Twee groepen bogen zich over een concrete casus met wateroverlast en twee groepen over een concrete casus met hittestress (Deventer en Hoogeveen). In de multidisciplinaire groepen werden rollenspellen gehouden. In de plenaire terugkoppeling kwamen alle groepen aan bod en volgde een brede en geanimeerde discussie over hoe nu daadwerkelijk de stad klimaatbestendig in te richten en welke middelen hiervoor nodig zijn.

Laura Kleerekoper presenteerde een methode die kan helpen bij het maken van een selectie van maatregelen tegen wateroverlast en hittestress in specifieke situaties. De basis van deze methode is gebaseerd op wijktypologieën, bijvoorbeeld het historisch bouwblok, tuindorp of bloemkoolwijk. Het idee is dat in een bepaald wijktype bepaalde maatregelen meer kans van slagen hebben. Dit wordt ook verwerkt in een groots voorbeelden boek (begin 2016) en de al eerder genoemde kosten en baten app.

Het onderzoek werd erg positief ontvangen en veel deelnemers willen graag meedenken en verder betrokken worden bij het project de Klimaatbestendige Stad: Inrichting in de Praktijk. Er is inderdaad grote behoefte aan een voorbeeldenboek en vooral ook aan inzicht in de baten van klimaatbestendig inrichten. Op dit moment stranden concrete inrichtingsprojecten op discussies over kosten- en baten en urgentie.

Als afsluiting was er een gezellige borrel om elkaar beter te leren kennen en informatie uit te wisselen.

 

Meer informatie:

www.hva.nl/klimaatbestendigestad

Ronald Loeve, r.loeve@hva.nl / 06 14341411