Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Nieuw RAAK-project: nieuwe circulaire materiaalcombinaties

13 aug 2015 00:00 | Faculteit Techniek

Er is in de samenleving sprake van toenemende aandacht voor de circulaire economie. Biobased materialen en grondstoffen zijn in opkomst, recycling en upcycling staan in de belangstelling. Nieuwe businessmodellen rond afvalhergebruik en waardecreatie worden ontwikkeld. De Metropoolregio Amsterdam (MRA) zet stevig op deze onderwerpen in.

Meer aandacht voor de maakindustrie

Daarnaast is er in West-Europa toenemende aandacht voor de maakindustrie met programma’s als Smart Industry (NL) en Industrie 2.0 (DE). Productie die voorheen was geoutsourced, wordt teruggehaald naar Europa. Nieuwe, innovatieve productiemethodes worden ontwikkeld (o.a. 3D-printing). 

Nieuwe materiaalcombinaties

Uit eerder onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam komt naar voren dat er specifieke kansen liggen in het circulair verwerken van textiele/natuurvezel reststromen uit de MRA in combinatie met biobased plastics tot nieuwe producten. Voor de biobased waardeketen levert dit nieuwe materiaalcombinaties op met unieke mogelijkheden en daarmee nieuwe afzetmarkten. Gebruik van vezels uit reststromen biedt mogelijkheden om biobased plastics goedkoper te maken, maar vooral ook om nieuwe materiaalcombinaties te maken met unieke eigenschappen (look and feel, sterkte en flexibiliteit). 

Doel project

Het project zal leiden tot kennis over eigenschappen, verwerkingstechnieken en toepassingsmogelijkheden van nieuwe materiaalcombinaties en tot kennis over circulaire business modellen. Er worden inspirerende voorbeelden van concrete toepassingen ontwikkeld. Het project draagt daarnaast bij aan cross-cycle en cross-sectorale netwerken door het bij elkaar brengen van partijen uit de biobased plastics waardeketen en de vezelverwerking, partijen die textiel gebruiken en kennisinstellingen. De kennis is specifiek interessant voor de MRA vanwege de grote aanwezigheid van bedrijven uit de betrokken sectoren. De kennis zal echter breder verspreid worden door middel van opname in het onderwijs van de hogescholen, seminars, publicaties en presentaties op onder meer de Dutch Design Week.

Betrokken partijen

Het project wordt uitgevoerd door de HvA (onderzoeksprogramma Urban Technology) in samenwerking met Saxion Hogescholen (lectoraat Smart Functional Materials) en ondersteund door de branche-brede instituten voor polymeren (DPI Value Centre) en textiele vezels (MODINT), en met inzet van kennisinstellingen TU Delft en Avans Hogescholen. Het project wordt uitgevoerd samen met veertien mkb-ondernemingen die voorop willen lopen in de verwerking van biobased kunststoffen en vezelmaterialen tot nieuwe producten. Aan het project werken verder vier grote ondernemingen uit de MRA mee (Starbucks, Schiphol, Nike en Sympany). Zij beschikken over omvangrijke reststromen van vezelmaterialen, en treden tegelijkertijd op als launching customer van de ontwikkelde producten. 

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met lector Technisch innoveren & Ondernemen Inge Oskam:  i.f.oskam@hva.nl - 0620616089.