Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Nieuw RAAK-project: Ketenfinanciering voor het MKB

Ketenfinanciering als alternatieve financieringsvorm!

16 jul 2015 00:00 | Faculteit Techniek

In het project wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop Nederlandse mkb-ondernemingen toegang kunnen krijgen tot ketenfinanciering.

Alternatieve financieringsvorm

Sinds de financiële crisis is werkkapitaalfinanciering voor veel mkb’ers problematisch geworden. De oorzaak ligt in moeilijke toegang tot bankleningen in combinatie met verlengde betaaltermijnen van afnemers. Ketenfinanciering is een alternatieve financieringsvorm waarin leveranciers in de keten gebruik maken van de kredietwaardigheid van een sterkere afnemer.

Doelstelling project

De doelstelling is om de liquiditeitspositie van Nederlands mkb te versterken door met onderzoek bij te dragen aan het vergemakkelijken van toegang tot ketenfinanciering. Het onderzoek voorziet hiermee in een nadrukkelijk aanwezige maatschappelijke behoefte. Daarnaast wordt
voorzien in een wetenschappelijke behoefte, omdat ketenfinanciering een relatief nieuw veld is waarin empirische data schaars zijn. De nadruk ligt op wat het mkb zelf kan doen om toegang tot ketenfinanciering te krijgen. Onderzocht wordt welke ketenfinancieringsinstrumenten voor deelnemende mkb’ers het meest geschikt zijn, wat criteria zijn waar mkb’ers aan moeten voldoen, hoe een goed interventieplan er uitziet om aan die criteria te voldoen en hoe uiteindelijk succesvolle implementatie er uitziet.

Resultaten onderzoek

De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn een set van tools voor en door mkb’ers die concrete handvatten geven voor implementatie van ketenfinanciering en de interventies die hiervoor nodig zijn. Het onderzoek resulteert daarnaast in een trainingsprogramma voor mkb’ers en inzichten die direct in onderwijs kunnen worden toegepast.

Lector Logistiek van de HvA, Dick van Damme, is partner in dit project. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Dick van Damme:  d.a.van.damme@hva.nl - 0621156388