Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Op 3 & 4 juni vond het Smart City event 2015 plaats

Urban Technology was van de partij!

11 jun 2015 00:00 | Faculteit Techniek

Onder de werktitel “Circulair Zuidoost” gaan de grote publieke en private partijen uit Amsterdam Zuidoost gezamenlijk werken aan de onderscheidende en innovatieve verduurzaming van Amsterdam Zuidoost. Daartoe initiëren en bundelen de partijen concrete projecten en initiatieven rondom de thema’s energie, afval (en water), mobiliteit en connectiviteit. Het Urban Technology-programma is als kennispartner toegetreden tot deze “Triple Helix gebiedsontwikkeling” waarbij overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken.

Op 3 & 4 juni waren vertegenwoordigers van Urban Technology daarom actief op het Smart City Event (SCE), dat mede door Amsterdam Smart City georganiseerd werd in de Amsterdam Arena. Het SCE is een grootschalige internationale conferentie, waar steden, netbeheerders, energiebedrijven, industriële organisaties, technologische partijen en kennisinstituten samenkomen om  kennis te delen over het realiseren van Smart City Projecten. We hebben goede contacten kunnen leggen met vertegenwoordigers van andere hoofdsteden en internationale universiteiten. Opvallend is, dat er in andere steden soortgelijke trajecten worden opgestart. Als kennispartner binnen Circulair ZuidOost zien wij het dan ook als onze taak om informatie van deze projecten te verzamelen en toegankelijk te maken, om zo het programma Circulair ZuidOost verder te helpen en zoveel mogelijk te versnellen.

Ook is er een bijeenkomst geweest met de leden van Circulair ZuidOost om het actieprogramma nader vast te stellen, zodat dit komende maand door de stuurgroep kan worden bekrachtigd.