Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Stagekansen gelijkwaardig maken

Een actie-onderzoek naar de ervaringen en knelpunten van HvA-studenten in het stageproces

17 mei 2024 11:19 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Tijdens stages doen studenten relevante praktijkervaring op die bijdraagt aan het verwerven van werkcompetenties. Helaas blijkt uit diverse onderzoeken dat niet alle studenten in gelijke mate hiervan kunnen profiteren. In dit rapport bespreken we ongelijke stagekansen. We belichten hiermee een breder perspectief op kansenongelijkheid binnen het stageproces dan enkel stagediscriminatie.

Stages vormen een belangrijk onderdeel van curricula in het mbo en hbo. Tijdens stages doen studenten relevante praktijkervaring op die bijdraagt aan het verwerven van werkcompetenties. Daarnaast bieden stages de gelegenheid om waardevolle professionele netwerken op te bouwen en een realistisch beeld te krijgen van de arbeidsmarkt. Voor studenten vormen stages dan ook een belangrijke voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Helaas blijkt uit diverse onderzoeken dat niet alle studenten in gelijke mate hiervan kunnen profiteren. Jongeren met een migratieachtergrond moeten bijvoorbeeld vaker solliciteren voor het vinden van een stageplek dan jongeren zonder migratieachtergrond. Ook hebben zij minder vaak een relevante bijbaan naast hun opleiding wat van invloed kan zijn op de kans op een stageplek en werk. Ook tijdens de stage zelf ervaren sommige groepen studenten meer uitdagingen dan anderen, zoals het moeten aanhoren van stereotyperende grappen of vragen tijdens de stageperiode.

Het rapport Stagekansen gelijkwaardig maken behandelt het volledige stageproces van HvA-studenten, inclusief obstakels voor en tijdens de stage. Stagediscriminatie heeft een negatieve invloed op het studiesucces van studenten doordat het hun leerplezier en het leerrendement belemmert. Studenten die worden gediscrimineerd voelen zich minder veilig en welkom, wat hun motivatie en betrokkenheid kan verminderen.

Het creëren van een inclusieve en veilige leeromgeving is daarom essentieel om het leerplezier en het leerrendement van alle studenten te bevorderen. De afgelopen jaren is er ook een groeiende bewustwording ontstaan over kansenongelijkheid op de stagemarkt binnen het hbo en wo. De aandacht richt zich vooral op het probleem van stagediscriminatie.

In dit rapport bespreken we ongelijke stagekansen. We belichten hiermee een breder perspectief op kansenongelijkheid binnen het stageproces dan enkel stagediscriminatie.

  G.A.S. Akom Ankobrey