Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

E-learning als spin-off van onderzoek gelijkwaardige dialoog

20 nov 2023 08:42 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Om mbo-studenten actief met de lesinhoud aan de slag te laten gaan, leerden docenten van MBO College Zuid hoe zij een gelijkwaardige dialoog met hun studenten kunnen voeren. Met positief resultaat. In november is een e-learning gelanceerd én deze is gratis toegankelijk voor alle docenten die geïnteresseerd zijn in het verbeteren van hun gespreksleidingvaardigheden.

Met de vraag: hoe je als docent een gelijkwaardige dialoog tijdens klasgesprekken realiseert, zijn docenten en pedagogen van MBO College Zuid aan de slag gegaan. Samen met Jannet Doppenberg en Dubravka Knezic, onderzoekers van de HvA, hebben zij uiteengerafeld welke pedagogische handelingen nodig zijn om een gelijkwaardige dialoog te realiseren en te behouden.

Jannet: “Goed contact in de klas vraagt om een gelijkwaardige dialoog. Niet alleen tussen docent en student, juist ook tussen studenten onderling. Als onderdeel van hun pedagogisch handelen hebben we gekeken hoe docenten zo’n gelijkwaardige dialoog in de klas kunnen faciliteren. Als studenten gewend zijn om een dergelijk gesprek met elkaar aan te gaan, kunnen ze dat ook wanneer het onderwerpen betreft die gevoelig liggen.”

Jannet Doppenberg

Spin-off

Het door NRO gesubsidieerde onderzoek naar ‘Gelijkwaardige dialoog in het mbo’ is beschreven in een publieksvriendelijk rapport. Ook zijn de belangrijkste inzichten voor docenten gevisualiseerd in een poster. Om de kennis breder te delen is - als spin-off van het onderzoek - op initiatief van Nina Schuurmans-Jippes, GZ-psycholoog bij het LEC van MBO College Zuid, een e-learning ontwikkeld. In de e-learning krijgen docenten handvatten aangereikt om gelijkwaardige dialogen in de klas te voeren.

Nina: “In een gezamenlijke inspanning hebben docenten, pedagogen en onderzoekers van het ROC van Amsterdam en Flevoland en de Hogeschool van Amsterdam, deze e-learning bedacht en gemaakt. In de e-learning leer je als docent waar je in je voorbereiding van een klasgesprek aan moeten denken, wat je kan doen tijdens een klasgesprek als het gesprek even niet zo gelijkwaardig verloopt en hoe je op je ervaringen kunt reflecteren. De e-learning bevat illustratieve filmpjes waarin je ook tips van ervaren docenten krijgt.”

Gratis toegankelijk

ROC van Amsterdam en Flevoland biedt de e-learning vrij toegankelijk aan voor alle docenten die hun pedagogisch handelen of hun gespreksleidingvaardigheden willen verbeteren.

Meer informatie over het project:

Link onderzoek: https://www.hva.nl/kc-onderwijs-opvoeding/gedeelde-content/projecten/lectoraat-pedagogische-functie-van-onderwijs-en-opvoeding/gelijkwaardige-dialoog-in-het-mbo.html

Link e-learning: https://xerte.talnet.nl/play.php?template_id=4263#page1