Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Catherine van Beuningen benoemd tot persoonlijk lector

21 sep 2023 13:00 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Het College van Bestuur heeft Catherine van Beuningen benoemd tot persoonlijk lector ‘Taalontwikkeling en Meertaligheid’ binnen het Kenniscentrum van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding per 1 oktober 2023. Catherine is sinds 2013 verbonden aan de lerarenopleidingen van de HvA, eerst als hoofddocent Nederlands en sinds 2017 als hoofddocent Talenonderwijs en Meertaligheid. Het thema van haar persoonlijke lectoraat is een thema dat voor de HvA – als hogeschool in de meest taaldiverse regio van Nederland – uiterst relevant en urgent is.

Het onderzoek dat Catherine - in nauwe samenwerking met opleidingen, werkvelden en collega-onderzoekers – doet, is gericht op het ontwikkelen van kennis en materialen die (toekomstige) leraren en pedagogen in staat stellen alle talige bagage van kinderen en jongeren doelgericht aan te spreken als bron voor cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. In haar nieuwe rol van persoonlijk lector zal Catherine haar onderzoek verbreden, lopende projecten en samenwerkingen verder met elkaar verbinden en bouwen aan een sterk onderzoeksprogramma.

Catherine: 'Ik ben heel blij dat ik de komende jaren samen met mijn collega’s vorm mag geven aan een lectoraat rondom een thema dat me nauw aan het hart ligt én waarop momenteel grote uitdagingen liggen. Iedereen heeft wel krantenkoppen voorbij zien komen over zorgen rond de talige competenties van kinderen en jongeren, over hun leesvaardigheid bijvoorbeeld. Deze zorgen kunnen niet los gezien worden van de eentalige norm die in onze maatschappij én het onderwijs overheerst. Voor andere thuistalen dan het Nederlands ontbreekt vaak waardering. Ook de kennis van andere talen waarover kinderen en jongeren beschikken, wordt onvoldoende benut.'

Het onderzoeksprogramma is gericht op drie (deels overlappende) vraagstukken:

  • Op welke wijze kan het onderwijs de (meer)talige competenties van kinderen en jongeren duurzaam verbeteren?

  • Hoe kan het onderwijs het potentieel van alle leerlingen (ongeacht hun taalachtergrond) valoriseren vanuit een bewuste focus op taal?

  • Hoe kunnen we (toekomstige) onderwijs- en opvoedingsprofessionals ondersteunen bij de ontwikkeling van de (meer)talige beroepscompetenties die zij nodig hebben om effectief te handelen in taaldiverse beroepscontexten?

Kansrijk omgaan met taaldiversiteit

Vanaf 2021 leidt Catherine binnen het Centre of Expertise Urban Education van de HvA de programmalijn ‘Kansrijk omgaan met taaldiversiteit in onderwijs en opvoeding’. Vanuit die rol initieert zij onderzoeks- en professionaliseringsprojecten rondom de vraag hoe leraren en pedagogen de talige bagage van kinderen en jongeren effectief kunnen inzetten om zo hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren. Ook doet en begeleidt zij ontwerpgericht onderzoek naar effectieve methoden voor talenonderwijs.

Catherine: 'Uit onderzoek weten we dat een eentalige benadering inclusie en leerkansen in de weg staat. Maar we weten ook dat onderwijs- en opvoedingsprofessionals zich momenteel onvoldoende toegerust voelen om de aanwezige meertaligheid wél te valoriseren. Er is daarom meer onderzoek nodig naar manieren waarop professionals de (taal)ontwikkeling van kinderen en jongeren effectief kunnen ondersteunen vanuit een bewuste omgang met hun meertalige repertoires, en naar de competenties die professionals daarvoor nodig hebben. Als lector Taalontwikkeling en Meertaligheid wil ik samen met collega’s graag een betekenisvolle bijdrage leveren aan dit onderzoek.'

Catherine is een zeer gepassioneerd docent en buitengewoon deskundige onderzoeker. Haar onderzoek betekent veel voor de HvA - en in het bijzonder voor de Faculteit Onderwijs en Opvoeding - voor onderwijsprofessionals en voor deze taaldiverse stad. En uiteraard vooral voor de (taal)ontwikkeling van meertalige kinderen en jongeren.’ Sander Nieuwland, waarnemend decaan Faculteit Onderwijs en Opvoeding

Over Catherine van Beuningen

Catherine van Beuningen studeerde Algemene Taalwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Daarna werkte ze onder andere als docent Nederlands aan de Károli Gáspár Universiteit in Boedapest en verzorgde ze NT2-onderwijs aan volwassen nieuwkomers. Zo ontstond haar fascinatie voor (tweede)taalverwerving en talenonderwijs. In 2011 promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) op een onderzoek naar de effecten van feedback op de schriftelijke taalvaardigheid van meertalige leerlingen. Tijdens en na haar promotie werkte Catherine als (universitair) docent en postdoconderzoeker aan de UvA. Sinds 2013 is ze als hoofddocent aan de Faculteit Onderwijs en Opvoeding verbonden. Van 2017 tot 2021 combineerde Catherine haar hoofddocentschap met een functie als senior onderzoeker binnen het Lectoraat Meertaligheid en Onderwijs van de Hogeschool Utrecht.

Persoonlijk lector

Persoonlijk lectoren krijgen de ruimte en faciliteiten om gedurende vijf jaar een onderzoeksprogramma vorm te geven, waarmee zij zich verder ontwikkelen als autoriteit op hun vakgebied. Na afloop van de vijf jaar krijgen succesvolle programma’s een definitieve plaats in de onderzoeksprogrammering van de HvA.