Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Izaak Dekker Associate lector Didactiek & Curriculumontwikkeling

30 aug 2023 11:33 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

De Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam heeft dr. Izaak Dekker per 1 augustus 2023 benoemd tot Associate lector Didactiek en Curriculumontwikkeling Hoger Onderwijs.

Vanuit zijn nieuwe positie richt Izaak zich op het uitvoeren van onderzoek naar ons eigen onderwijs. De opleidingen van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding experimenteren met flexibelere vormen van onderwijs. Welke ondersteuning hebben studenten nodig om hier goed gebruik van te kunnen maken? Levert het ook op wat we ervan verwachten? Welke didactiek draagt eraan bij dat studenten meer betrokken zijn? Waar mogelijk evalueert Izaak dit soort vragen met veldexperimenten en voert hij zijn onderzoek zoveel mogelijk samen met docenten en studenten uit. Zo leren we meer over effectief hoger onderwijs én draagt dit tegelijkertijd ook bij aan de onderzoekservaring en affiniteit van studenten en docenten bij de Faculteit Onderwijs en Opvoeding.

‘Ik ben heel blij dat Izaak de aankomende jaren een bijdrage gaat leveren aan het innoveren van ons onderwijs door samen met ons te onderzoeken wat werkt. Ik ben ervan overtuigd dat niet alleen wij als faculteit daar de vruchten van plukken, maar dat dit ook impact heeft op onderwijs in brede zin. Ik wens hem veel succes de aankomende periode.’ Sander Nieuwland, waarnemend decaan Faculteit Onderwijs en Opvoeding.

Over Izaak Dekker

Izaak Dekker gaf les in het basis- en voortgezet onderwijs voordat hij ging werken in het hoger beroepsonderwijs. Bij de Hogeschool Rotterdam werkte hij 12 jaar, onder andere als (hoofd)docent bij de master pedagogiek en de master leren en innoveren, en als beleidsadviseur en programmamanager. Hij promoveerde in 2022 met evaluerend onderzoek naar interventies gericht op de verbetering van studieprestaties en studentenwelzijn bij lerarenopleidingen. De afgelopen twee jaar deed Izaak onder andere experimenteel onderzoek naar de effecten van het inzetten van studentassistenten in het onderwijs bij de opleidingen van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding, en schreef hij subsidievoorstellen voor het lectoraat Didactiek van de bètavakken.

Impact praktijkgericht onderzoek vergroten

Izaak is de eerste associate lector die bij de Faculteit Onderwijs en Opvoeding is gestart. Zijn benoeming als associate lector sluit aan bij de bredere vraag van de HvA om de impact van praktijkgericht onderzoek te vergroten. De komende maanden starten ook bij de andere lectoraten van de faculteit associate lectoren.