Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Toekenning voor nationale aanpak leraren-professionalisering

3 jul 2023 15:27 | Faculteit Onderwijs en Opvoeding

Afgelopen week besloot de Ministerraad de Groeifonds-aanvraag rond een Nationale Aanpak voor de Professionalisering van Leraren (NAPL) voor de eerste vier jaar toe te kennen. De NAPL biedt leraren in het primair-, voorgezet- en middelbaar onderwijs hulp in hun professionele ontwikkeling na het behalen van hun startkwalificatie. Doel van de aanpak is om zowel de kwaliteit van leerkrachten te versterken als de aantrekkelijkheid van het beroep van leerkracht te vergroten.

De NAPL realiseert een samenhangend geheel van voorzieningen om de professionele ontwikkeling van leraren gedurende hun gehele loopbaan continu te stimuleren. Marco Snoek is lector Leren en Innoveren bij de Hogeschool van Amsterdam, en een van de auteurs van de aanvraag van de NAPL. “Dit is een enorme impuls voor de versterking van het lerarenberoep”, geeft Marco aan. Het gaat om een tienjarenplan waarbinnen de ontwikkeling van een infrastructuur voor professionaliseringsmogelijkheden voor leraren aandacht krijgt, en wat ruimte biedt voor loopbaanontwikkeling en erkenning van groei van leraren.

Foto: Marco Snoek

Gebrek aan ontwikkel- en loopbaanpaden

“Als starter in het beroep heb je meestal vanaf dag één 100% verantwoordelijkheid en wordt er hetzelfde van je verwacht als van een collega die al 25 jaar lesgeeft’, legt Marco uit. ‘Gevolg is dat er veel nadruk ligt op de lerarenopleiding, daar moeten immers alle kennis en vaardigheden die je als leraar nodig hebt aan de orde komen. Daarmee kenmerkt het beroep zich door een statische structuur en zijn er geen duidelijke beelden over hoe leraren zich gedurende hun loopbaan nog verder kunnen of moeten ontwikkelen. Het ontbreken van duidelijke ontwikkel- en loopbaanpaden is voor veel leraren frustrerend en maakt het beroep minder aantrekkelijk’.

‘Met de Nationale Aanpak Professionalisering Leraren brengen we daar verandering in’, aldus Marco. ‘Allereerst door duidelijk te maken dat je als leraar met het behalen van je bevoegdheid niet klaar bent, je ontwikkelt je nog door van startbekwaam naar vakbekwaam. Dat maakt de begeleidingstrajecten voor startende leraren veel doelgerichter en draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Bovendien ontwikkelen we binnen de NAPL ook ontwikkelpaden voor de periode daarna, zodat leraren zich kunnen ontwikkelen tot experts in verschillende gebieden. Daardoor ontstaan duidelijke loopbaanmogelijkheden waarmee het beroep aantrekkelijker wordt en leraren langer in het onderwijs blijven werken’.

Wie leidt het project?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is indiener geweest van het voorstel en de aanpak. Het voorstel is onderschreven door de onderwijspartners UNL, VH, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, AOb, FvOv, Platform VVVO, BVMBO en het Lerarencollectief. De uitvoering wordt belegd bij de ‘Realisatie Eenheid’ van OCW. Dit is een nieuw organisatieonderdeel van OCW, gericht op het aanpakken van het lerarentekort.

Meer weten?

Lees het uitgebreide interview met de auteurs van de NAPL of bekijk meer over het project en de aanvraag bij het Nationaal Groeifonds.