Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

KOHNSTAMMLEZING 2023

‘De toekomst zal het leren’ door Kim Putters

14 mrt 2023 09:20 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Kim Putters, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), houdt op vrijdag 24 maart 15.00 uur de Kohnstammlezing. Zijn lezing is getiteld: ‘De toekomst zal het leren’.

Meer over de Kohnstammlezing 2023

We leven in een tijd van grote transities die ingrijpen op de manier waarop we leven, studeren en werken. Scheidslijnen tussen groepen in de samenleving worden groter. Dat is ook zichtbaar in het onderwijs. Deze ontwikkeling beïnvloedt niet alleen het hier en nu, maar ook toekomstige generaties.

Hoe zorgen we dat (jonge) mensen voorafgaand en tijdens hun loopbaan tijd en ruimte krijgen om talenten te ontdekken? En hoe verhoudt zich dat tot het aantrekkelijk maken van tekortberoepen? Leren en ontwikkelen kan soms voelen als topsport. Hoe maken we daar een teamprestatie van, waarbij naast talentontwikkeling ook het waarderen van ieders talent centraal staat?

We voelen allemaal de urgentie om iets te doen aan de ongelijke kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Toch lukt het ons nog onvoldoende om die onrust in daden om te zetten. In deze lezing gaat Kim Putters in op de vraag hoe onderwijs, werkgevers en werkenden zélf stappen met lef kunnen zetten. Hij neemt ons mee in zijn observaties en houdt een pleidooi voor herbezinning op werken en leren in de toekomst. Daarvoor is het versnellen en omarmen van veranderingen nu nodig.

Mocht je na registratie toch verhinderd zijn, meld je dan s.v.p. af door te e-mailen naar Kohnstammlezing-fmg@uva.nl .

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar om op locatie, de Oude Lutherse Kerk op Singel 411, de lezing bij te wonen. Het is ook mogelijk de lezing via deze livestream te volgen. De livestream start op vrijdag 24 maart 14.55 uur.

Prof. dr. K. (Kim) Putters (1973) is sinds september 2022 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Een dag per week is hij daarnaast universiteitshoogleraar Brede Welvaart aan de Tilburg University. Daarvóór was hij van 2013 tot 2022 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In die rol gaf hij leiding aan het SCP en adviseerde hij kabinet en parlement over de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd, die hij duidde voor de bredere samenleving. Hij was van 2003 tot 2013 Eerste Kamerlid voor de PvdA en hield zich toen onder meer bezig met milieu, zorg, hoger onderwijs en binnenlandse zaken. Daarnaast was hij universitair docent bestuurskunde aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur en bij het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 2008 tot 2022 was hij in Rotterdam eerst hoogleraar management van instellingen in de gezondheidszorg en later hoogleraar beleid en sturing van de zorg in de veranderende verzorgingsstaat. Hij verrichtte onderzoek naar innovaties, maatschappelijk ondernemerschap, wijk- en buurtgericht werken en het bredere sociaal domein. In 2022 heeft de Open Universiteit Kim Putters een eredoctoraat toegekend vanwege de aansprekende wijze waarop hij wetenschappelijk onderbouwd, complexe maatschappelijke kwesties toegankelijk maakt voor een breed publiek. In 2019 en 2020 werd hij door de Volkskrant uitgeroepen tot invloedrijkste Nederlander. Hij publiceerde eerder over de noodzaak van ‘een nieuw sociaal contract’.

De Kohnstammlezing vindt jaarlijks plaats en heeft een lange traditie: dit jaar is de 23e editie. De lezingenreeks, georganiseerd door het Samenwerkingsverband Onderwijs en Opvoeding Amsterdam, is geïnspireerd door het werk van Philip Kohnstamm en is uniek in haar soort: op het grensvlak van het maatschappelijk debat, het wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van onderwijs en opvoeding. De lezing wordt gepubliceerd in een speciale reeks, uitgegeven door de Vossiuspers UvA. De lezing wordt digitaal uitgegeven.

Het Samenwerkingsverband Onderwijs en Opvoeding Amsterdam bestaat uit: de Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA), Kohnstamm Instituut UvA BV en LEARN! Onderzoeksinstituut van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).