Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Visie op Burgerschapsonderwijs: lectorale rede Hessel Nieuwelink

Lectoraat Burgerschapsonderwijs

17 feb 2023 09:31 | Faculteit Onderwijs en Opvoeding

Burgerschapsonderwijs staat op dit moment volop in de belangstelling van de politiek, de samenleving en het onderwijs. Deze aandacht brengt ook allerlei discussies met zich mee. Welk soort burgerschap kunnen leraren en scholen stimuleren? Met welke redenen wordt er aandacht besteed aan burgerschap? Op welke manieren kunnen zij dat doen? Hoe kunnen zij democratische waarden stimuleren?

Lectorale Rede over Burgerschapsonderwijs

Hessel Nieuwelink, lector Burgerschapsonderwijs, heeft op donderdag 9 februari zijn lectorale rede ‘Bevorderen van veerkrachtige democratische gezindheid’ uitgesproken. Hier adresseerde hij deze vragen, heeft hij een pleidooi gehouden voor het versterken van burgerschapsonderwijs, en zette hij uiteen hoe het lectoraat Burgerschapsonderwijs de komende jaren bijdraagt aan onderzoek, onderwijs en de praktijk.