Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Lector Louise Elffers benoemd tot bijzonder hoogleraar UvA

Leerstoel Kansengelijkheid in het Onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam

24 jan 2023 00:00 | Faculteit Onderwijs en Opvoeding

Louise Elffers is benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Kansengelijkheid in het onderwijs’ aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Ze bekleedt deze leerstoel in combinatie met haar werk als lector Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad bij de Hogeschool van Amsterdam. Onderwijs is niet langer ‘de grote gelijkmaker’.

Louise Elffers (foto: Cora Hendriks)

Louise Elffers: ‘Met het instellen van deze leerstoel willen de HvA en UvA een bijdrage leveren aan een beter begrip van het vraagstuk van kansenongelijkheid in het onderwijs én aan de ontwikkeling van praktijken die kansengelijkheid kunnen bevorderen. Onderwijs biedt leer- en ontwikkelkansen aan alle kinderen, ongeacht hun achtergrond. Om die reden wordt onderwijs ook wel ‘de grote gelijkmaker’ genoemd. Maar de laatste jaren zijn er steeds meer signalen dat het onderwijs lang niet aan alle leerlingen gelijke kansen biedt en zelfs bijdraagt aan ongelijke leer- en diplomakansen.’

‘Het streven naar kansengelijkheid staat hoog op de agenda in onderzoek, beleid en de onderwijspraktijk. Met deze leerstoel dragen we bij aan een sterkere kennisbasis over kansengelijkheid in het onderwijs, die helpt om aanpakken te ontwikkelen die de kansengelijkheid in het onderwijs bevorderen. Daarbij gaan we niet alleen nadenken over manieren om leerlingen die in hun schoolloopbaan belemmeringen ervaren beter te helpen. We willen ook beter begrijpen hoe bepaalde groepen leerlingen en ouders juist betere kansen voor hun kinderen weten te realiseren.’

Gelijke kansen of gelijke uitkomsten?

‘Kansengelijkheid is een urgent maatschappelijk vraagstuk - landelijk, maar zeker ook hier in Amsterdam – dat terecht volop in de aandacht staat. Er is veel wat moet verbeteren en het is belangrijk dat de wetenschap daaraan bijdraagt. Tegelijkertijd kom ik veel spraakverwarring tegen over het thema: gaat het nou om gelijke kansen of om gelijke uitkomsten? Waarop moet een kans gemaakt worden en wat of wie moet er dan gelijk zijn?’

‘Het kan verleidelijk zijn om elke interventie ter verbetering van het onderwijs te kwalificeren als een interventie ter bevordering van kansengelijkheid nu dit zo prominent op de agenda staat. Het risico daarvan is dat er van alles wordt uitgezet, maar we niet goed kunnen toetsen of het daadwerkelijk verschil maakt. De wetenschap kan een belangrijke bijdrage leveren door empirische onderbouwing van aanpakken om kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen.’

Interdisciplinaire samenwerking staat voorop

‘Ik kijk uit naar de samenwerking tussen wetenschap, beleid en praktijk rondom dit onderwerp. Om samen met andere onderzoekers van de UvA en HvA, schoolleiders, leraren, lerarenopleiders en beleidsmakers stapsgewijs verder te werken aan het doorgronden van het vraagstuk van kansenongelijkheid, om samen scherp te krijgen wie vanuit welke rol en op welke manier kan bijdragen aan kansengelijkheid in het onderwijs. Daarnaast kijk ik ook zeer uit naar de samenwerking en dialoog met collega-onderzoekers op de UvA en HvA, promovendi en studenten. Ik zie steeds meer bevlogenheid over dit onderwerp op beide instellingen en het geeft mij veel energie om vanuit verschillende disciplines en perspectieven met elkaar na te denken over dit complexe, maatschappelijke vraagstuk.’

De leerstoel gaat 1 februari 2023 van start.

Over Louise Elffers

Louise Elffers is sinds 2015 als lector Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam en is directeur van het Kenniscentrum Ongelijkheid, een samenwerkingsverband van de Gemeente Amsterdam, de UvA, VU, HvA en Inholland. Als onderzoeker was zij eerder ook verbonden aan de programmagroep Onderwijswetenschappen aan de UvA. Ze richt zich in haar werk op de inrichting van onderwijs(stelsels) en de invloed van die inrichting op de schoolloopbanen van jongeren met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden. Het vraagstuk van kansen(on)gelijkheid in het onderwijs vormt een rode draad in haar werk. De afgelopen jaren ontving ze verschillende landelijke onderzoekssubsidies (NRO, Nationale Wetenschapsagenda) voor onderzoek op het gebied van kansengelijkheid in het onderwijs, toegankelijkheid van het hoger onderwijs en schaduwonderwijs. Momenteel is ze programmaleider van de NRO-gefinancierde onderzoeksprogramma's 'Koersen op Kansengelijkheid' en 'Toegankelijk hoger onderwijs voor, door en na de poort'.