Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

André Koffeman gepromoveerd

29 apr 2021 12:10

Op 28 april j.l. promoveerde André Koffeman op het proefschrift 'Sources for Learning. Understanding the Role of Context in Teacher Professional Learning'.

André Koffeman promoveerde bij Caroline Daly, hoogleraar aan het prestigieuze Institute of Education, University College London. Lector Marco Snoek was co-promotor. Zo’n Britse promotie loopt wat anders dan in Nederland. Zo is er geen publieke, ceremoniële verdediging van het werk, maar een ‘viva’, een afsluitend mondeling examen dat enkele uren duurt. Dat ging goed: de beoordelaars prezen de studie als “a robust and highly accomplished piece of work” en benoemden met name als toegevoegde waarde het inzicht dat de studie oplevert op het gebied van impliciet professioneel leren.

Meer over het proefschrift

Het is een exploratieve studie naar het leren van leraren en met name naar de manier waarop dat leren tot stand komt in interactie met de drie contextdomeinen waarin een leraar opereert: het domein van de eerstehands ervaringen, het sociale domein waarin van en met elkaar geleerd wordt, en het domein van de theorie. In de studie wordt verkend wat de mechanismes zijn onder dit leren, en ook hoe leraren gestimuleerd kunnen worden om hun bronnen voor leren uit te breiden of te optimaliseren.

Download hier het proefschrift.