Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Miljoenensubsidie om biologische klok gezond te houden

NWO kent subsidie toe aan het BioClock consortium

26 nov 2020 15:45 | Faculteit Onderwijs en Opvoeding

Het BioClock consortium heeft een subsidie van 9,7 miljoen euro ontvangen om met maatschappelijke partners onderzoek te doen om de biologische klok gezond te houden in onze moderne 24-uurssamenleving. De Hogeschool van Amsterdam maakt deel uit van dit onderzoeksconsortium.


Het onderzoeksconsortium bestaat uit 8 universitaire partners en 2 hogescholen, waaronder de Hogeschool van Amsterdam. Verder bestaat het onderzoeksconsortium uit tientallen leden uit de publieke en semipublieke sectoren en het bedrijfsleven: van het RIVM tot gemeentes en van milieuorganisaties tot arbodiensten. Penvoerder is Joke Meijer, hoogleraar neurofysiologie aan het LUMC.

Met de biologische klok in het middelpunt gaan de partners uit het consortium gezamenlijk strategieën ontwikkelen om bij te dragen aan een duurzame toekomst voor onze planeet en haar inwoners.

Meer over het project

Onze biologische klok raakt verstoord door de 24-uursmaatschappij waarin we nu leven. Met het BioClock consortium gaan onderzoekers zorgen dat de biologische klok gezond wordt en blijft. De plannen bestrijken de hele samenleving: van de gezondheid van mensen tot en met de levende natuur en het behoud van biodiversiteit. Onderwerpen zoals de gezondheidseffecten van ploegendiensten, de biologische klok in het onderwijssysteem, optimale tijden voor immuuntherapie bij kanker en griepvaccinaties, chronotherapie voor depressie, en de gevolgen van lichtvervuiling op insecten en andere lichtgevoelige diersoorten komen allemaal aan bod in het zesjarige onderzoeksprogramma.

Inbreng Hogeschool van Amsterdam

Het Lectoraat Didactiek van de Bètavakken (Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding) geeft leiding aan het werkpakket ‘Educational interventions for healthy biological clocks in secondary education and university students'. Binnen dit werkpakket worden nieuwe onderwijsvormen ontwikkeld en onderzocht voor zowel het voortgezet als het hoger onderwijs, en sluit goed aan bij het al lopende Denker project.

BioClock kent internationaal zijn weerga niet in de breedte en toepasbaarheid van het onderzoek naar de biologische klok. Veel van de universitaire consortiumleden hebben bijgedragen aan jarenlang fundamenteel onderzoek naar dit onderwerp. Met de nu toegekende subsidie borduren ze daarop voort en gaan ze werken aan concrete toepassingen voor de samenleving.

Twee NWA-projecten toegekend

Dit is een van de projecten die financiering krijgen binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) van NWO. Ook het Nederlands Zwarte Gaten consortium, waar de Hogeschool van Amsterdam partner van is, ontvangt een grote toekenning door NWO.