Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Ervaringen met excellentieprogramma’s in het mbo

NRO-gesubsidieerd praktijkgericht onderzoek naar het door docenten ervaren ontwikkel- en implementatieproces van excellentieprogramma’s in het mbo afgerond.

9 nov 2020 15:10 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Het ROC van Amsterdam - Flevoland kreeg in 2015 extra middelen om excellentieprogramma’s te ontwikkelen. Het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding heeft aansluitend onderzocht hoe docenten (en studenten) dit ontwikkeltraject hebben ervaren. De resultaten zijn in juli 2020 opgeleverd aan het NRO. Daarnaast heeft dit project een ‘Handvat ontwikkelen van excellentieprogramma’s’ voor projectleiders/onderwijskundigen en een instrument voor dialoog met docenten opgeleverd.

Het ROC van Amsterdam - Flevoland was één van de mbo’s die van 2015 tot en met 2018 extra middelen ontving voor het ontwikkelen van excellentieprogramma’s. Doel was om hiermee excellentieprogramma’s een plek in hun onderwijs te geven. Jannet Doppenberg, Jacqueline Kösters en Trudy Moerkamp hebben aansluitend op het ontwikkeltraject een casestudie uitgevoerd. In deze studie werd ingezoomd op de ervaringen met de ontwikkeling van het excellentieprogramma ‘Powerteam’. René Reumerman en Jannet Doppenberg voerden een vragenlijststudie uit, waarmee percepties van een groot aantal docenten van het ROC van Amsterdam - Flevoland op twee momenten in de tijd werden gemeten.

Naast deze twee onderzoeken is uitwisseling over de ontwikkeling en implementatie van excellentieprogramma’s tussen de verschillende colleges van het ROC van Amsterdam - Flevoland gestimuleerd. Deze uitwisseling heeft allereerst geresulteerd in een beschrijving van de aangeboden excellentieprogramma’s op een aantal colleges. Ten tweede heeft de uitwisseling meer inzicht gegeven in de ondersteuningsbehoefte van docenten die excellentieprogramma’s ontwikkelen en implementeren. Deze inzichten zijn gezamenlijk vertaald naar een ‘Stappenplan ontwikkelen van excellentieprogramma’s als instrument voor dialoog’ en een ‘Handvat ontwikkelen van excellentieprogramma’s’. Dit handvat kan door onderwijskundigen, projectleiders en docententeams gebruikt worden om een excellentieprogramma te ontwikkelen, te implementeren, te evalueren en verder te verbeteren. Het handvat kan ook worden gebruikt voor andere nieuw te ontwikkelen onderwijsprogramma’s.

Meer weten?