Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Promotie Fadie Hanna live te volgen

Aankondiging

11 sep 2020 10:26 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Op dinsdag 15 september om 15.00 uur verdedigt Fadie Hanna zijn proefschrift ‘Teacher identity and professional identity tensions among primary student teachers: A focus on theory, measurement, and longitudinal associations’ . De promotie zal live te volgen zijn.

De verdediging van het proefschrift vindt plaats om 15.00 uur in de Agnietenkapel.

Live te volgen

De verdediging zal hier live te volgen zijn. Een link naar de opname is naderhand ook op te vragen bij Fadie Hanna.

Vanwege corononamaatregelen zal er geen publiek bij de verdediging aanwezig zijn.

Paranimfen: Zawdie Sandvliet en Inti Soeterik.
Promotoren: prof. dr. R. Oostdam, prof. dr. S. Severiens en dr. B. Zijlstra.

Over het proefschrift

‘Teacher identity and professional identity tensions among primary student teachers: A focus on theory, measurement, and longitudinal associations’

Leerkrachtidentiteit en professionele identiteitsspanningen onder pabostudenten: Een focus op theorie, meetinstrumenten en longitudinale verbanden

Leerkrachtidentiteit en professionele identiteitsspanningen zijn twee concepten die in de wetenschappelijke literatuur veelvuldig met elkaar in verband zijn gebracht. Sommige onderzoekers veronderstellen dat professionele identiteitsspanningen invloed hebben op de sterkte van de leerkrachtidentiteit, terwijl anderen het tegenovergestelde claimen. Hoewel beide frequent met elkaar in verband zijn gebracht, is het meeste werk naar dit verband meer theoretisch dan empirisch van aard.

Hierdoor is er nog veel onbekend over hoe leerkrachtidentiteit en professionele identiteitsspanningen met elkaar samenhangen over tijd. Bovendien zijn geschikte en/of valide meetinstrumenten voor het onderzoeken van de relatie tussen beide constructen nauwelijks voorhanden.

Met een nieuw ontwikkeld meetinstrument voor leerkrachtidentiteit (TIMS) en professionele identiteitsspanningen (PITS) is dan ook longitudinaal onderzocht of er een oorzakelijk verband tussen beide constructen is. Random-intercept cross-lagged panel modellen toonden aan dat vijf van de negen onderzochte professionele identiteitsspanningen op het inter-individuele niveau negatief gerelateerd waren aan leerkrachtidentiteit. Op het intra-individuele niveau werden echter geen statistisch significante verbanden gevonden. Dit betekent dat een toename in ervaren professionele identiteitsspanningen mogelijk niet gerelateerd is aan veranderingen in de leerkrachtidentiteit van pabostudenten over tijd en vice versa.

Zie het proefschrift van Fadie Hanna.