Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Observeren en reflecteren in tijden van corona

De vruchten plukken van nieuwe inzichten

7 mei 2020 07:58 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Tijdens de coronacrisis werken scholen heel hard om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan en straks weer coronaproof op te starten. Hierbij moeten ongebaande paden genomen worden. Deze nieuwe wegen waar nog weinig tot geen ervaring mee was, leveren allerlei handvatten om lessen te leren en nieuwe inzichten op te doen.

Om hier de vruchten van te kunnen plukken is het wel noodzakelijk om goed te observeren en te reflecteren. Een uitdaging in deze tijd omdat iedereen de handen vol heeft met het hier en nu.

Reflectie en observatie in teams

Daarom pleit Marco Snoek, lector Leren & Innoveren bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding, in zijn blog op didactiefonline.nl om die observatie -en reflectiefunctie bij één of enkele teamleden te leggen.

Niet om dat direct in het team aan de orde te stellen, maar om dit op te sparen tot er sprake is van iets rustiger vaarwater. Dan kunnen we stilstaan bij de dingen die we leren van deze periode en van de inzichten die dat opgeleverd heeft. Goed gedocumenteerde observaties en reflecties zijn hierbij onmisbaar.

Onderdeel protocol crisismanagement

Het plannen van die reflectie en het organiseren van de mogelijkheid om te leren van deze crisis zou een onderdeel moeten zijn van elk protocol voor crisismanagement binnen scholen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Marco Snoek, lector Leren & Innoveren bij de faculteit Opvoeding en Onderwijs van de Hogeschool van Amsterdam: m.snoek@hva.nl.