Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Europese perspectieven op loopbanen voor leraren 2

17 dec 2019 13:07 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

In oktober 2019 vond een tweede Europese werkconferentie over loopbaanontwikkeling van leraren plaats op Cyprus.

Werkconferenties loopbaanontwikkeling van leraren

Na een eerste werkconferentie in mei over de vraag hoe loopbanen voor leraren versterkt kunnen worden en welke rol schoolleiders daarbij spelen , ging de tweede werkconferentie over de vraag hoe loopbaanontwikkeling van leraren ondersteund kon worden door ondersteuningsstructuren en -instrumenten.

Uitwisseling loopbaanontwikkeling tussen 10 Europese lidstaten

Een kleine groep vertegenwoordigers uit 10 Europese lidstaten en twee stakeholder organisaties (de vakbondskoepel ETUCE en de Europese vereniging voor lerarenopleidingen ATEE) wisselden aanpakken en loopbaanmogelijkheden in verschillende landen uit. Op basis van die uitwisseling ontstonden beelden over beleid en infrastructuren die ondersteunend kunnen zijn voor loopbaanontwikkeling van leraren.

Nederlandse delegatie

De Nederlandse deelname bestond uit Marco Snoek (lector HvA) en Sharon Olsthoorn (directie voorgezet onderwijs, ministerie van OCW).

De vormen van loopbaanontwikkeling

Belangrijk vertrekpunt van de werkconferentie was dat loopbaanontwikkeling van leraren een variatie aan vormen kan aannemen en niet alleen betrekking heeft op de ontwikkeling van leraar naar schoolleider. Die variatie kan weergegeven worden met 6 symbolen:

Ondersteuningsstructuur voor de loopbaanontwikkeling van leraren

Een belangrijke opbrengst van de werkconferentie is een groeiend inzicht in de ondersteuningsstructuur die nodig is om loopbaanontwikkeling van leraren te ondersteunen en te vergroten:

 • Een raamwerk dat bijdraagt aan een gedeeld beeld en een gedeelde taal ten aanzien van loopbaanmogelijkheden voor leraren.
  Binnen ons land speelt het Beroepsbeeld voor de Leraar zo’n rol.
 • Een uitwerking van de kennis rond loopbaanontwikkeling van leraren.
  In Nederland is hier al belangrijk werk voor verricht: de kennisbasis rond loopbaanontwikkeling van leraren wordt ontsloten door drie boeken met de titel Leraar: een beroep met perspectief. Die boeken worden gepresenteerd op een werkconferentie op 4 februari .
 • Ondersteuningsstructuren gericht op leraren: een infrastructuur van professionaliseringsmogelijkheden en instrumenten voor loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling.
  Hier wordt bijvoorbeeld aan gewerkt binnen het Amsterdamse project Leraar een kleurrijk beroep .
 • Ondersteuningsstructuren gericht op schoolleiders: professionalisering ten aanzien van sHRM en loopbaanbeleid, en op instrumenten voor loopbaanbegeleiding.
  Ook hier wordt binnen het Amsterdamse project Leraar een kleurrijk beroep aandacht aan besteed.
 • Condities die o.a. betrekking hebben op noodzakelijke organisatiestructuren en culturen die stimulerend zijn voor (loopbaan)ontwikkeling van leraren, en op het erkennen van expert leraren.