Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Beroepsbeeld medewerker Integraal Kindcentrum

Handvat voor professionele ontwikkeling binnen Integrale Kindcentra

9 nov 2019 19:54 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de HvA heeft samen met het expertisecentrum Pact voor Kindcentra een beroepsbeeld voor medewerkers aan Integrale Kindcentra ontwikkeld.

Binnen Integrale Kindcentra werken leraren en pedagogen aan de integrale ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. Daarbij komen kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg en andere voorzieningen die zich richten op het ondersteunen van kinderen en ouders bij hun ontwikkeling samen.
De diversiteit aan professionals, opleidingsniveaus (van mbo tot wo), expertisegebieden, taken en rollen was aanleiding om beter in beeld te brengen hoe voor die verschillende professionals ontwikkeling en doorgroei mogelijk is. Het beroepsbeeld bouwt voor op het beroepsbeeld voor de leraar dat in 2017 ontwikkeld is (www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl) en voegt daar nieuwe ontwikkelmogelijkheden aan toe.

Het beroepsbeeld is samengevat in een infographic en een korte brochure.

Het beroepsbeeld IKC biedt medewerkers binnen IKCs handvatten om na te denken over hun ontwikkeling en loopbaan. Tegelijk biedt het ook leidinggevenden binnen IKCs handvatten om medewerkers te ondersteunen in hun loopbaanontwikkeling en mogelijkheden om meer aandacht te besteden aan loopbaanbeleid.

Zie ook de publicatie Zicht op verschillende rollen in Kindcentra, gepubliceerd in het juli/augustusnummer van het blad Bestuur, Beleid, Management en Pedagogiek in het Kindcentrum.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de lectoren Marco Snoek en Ruben Fukkink