Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Lancering 'Beroepsbeeld voor de mbo-docent'

4 apr 2019 12:52 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Eind maart lanceerden de beroepsvereniging van mbo-docenten BVMBO en het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren van de MBO-Raad gezamenlijk een beroepsbeeld voor de mbo-docent.

Het beroepsbeeld laat de verschillende facetten van het beroep zien en de ontwikkelmogelijkheden die daarbinnen te onderscheiden zijn. Het is et beschouwen als een landkaart die handvatten biedt voor loopbaanontwikkeling, loopbaankeuzes en loopbaanbeleid. Voortbouwend op het Beroepsbeeld van de leraar worden in het beroepsbeeld van de docent mbo vier domeinen onderscheiden: het verzorgen van onderwijs voor studenten, het vernieuwing van het beroepsonderwijs, het organiseren van onderwijs, en het leren met en van collega’s. Op elk van die domeinen kunnen leraren zich ontwikkelen van starter tot expert.

Lector Marco Snoek heeft de ontwikkeling van dit beroepsbeeld begeleid. ‘Dit beroepsbeeld past beter bij de taal en realiteit van het mbo en geeft docenten en leidinggevenden een handvat om het gesprek aan te gaan over professionele ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Dat maakt het voor docenten mogelijk om gedurende langere tijd met passie hun docentschap te kunnen blijven uitoefenen.’