Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

NRO studie 'Effecten van vakkenintegratie' gepubliceerd!

door Arie Wilschut en Monique Pijls met medewerking van Amber Brand en Susan Kruis

1 nov 2018 00:00 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

In het voortgezet onderwijs in Nederland wordt deels gewerkt met leergebieden waarin diverse schoolvakken geïntegreerd worden, met name het leergebied 'mens en maatschappij' en het leergebied 'mens en natuur'.

Curriculum nu

In het kader van de curriculumherziening die plaatsvindt in het kader van 'Curriculum nu' heeft de discussie over geïntegreerd onderwijs, vakoverstijgend onderwijs, leergebieden en leerdomeinen een nieuwe relevantie gekregen.

Over de voor- en nadelen van geïntegreerd onderwijs wordt intensief gedebatteerd, veelal zonder dat daarbij empirisch bewijs een duidelijke rol speelt. In deze literatuurstudie, gebaseerd op 140 internationale empirische studies, wordt nagegaan wat er is aangetoond met betrekking tot de voor- en nadelen van geïntegreerd onderwijs.

Conclusie

De conclusie luidt dat vrijwel alle veronderstelde voor- en nadelen empirisch niet te onderbouwen zijn.
Van belang zijn overwegingen over samenhang in het curriculum: wordt die bereikt door vakken te laten vervallen, of juist door de samenhang in de interne structuur van vakken te versterken en de vakken te bevragen op hun relevantie voor de wereld buiten school? Motivatie van leerlingen is een andere belangrijke factor. Is het waar dat leerlingen meer gemotiveerd worden door geïntegreerd onderwijs omdat de wereld buiten school 'ook niet in vakken is opgeknipt', of reiken vakken juist zienswijzen aan die de onoverzichtelijke en chaotische buitenwereld begrijpelijk kunnen maken? 

Deze studie is tot stand gekomen met behulp van een subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) in het kader van de subsidieronde ‘Overzichtsstudies 2017’ (405-17-719).