Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Loopbaanpaden van leraren in het voortgezet onderwijs

9 jul 2018 10:48 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Een gezonde onderwijsarbeidsmarkt vraagt om een aantrekkelijk(er) carrièreperspectief voor leraren, en dus om een visie én om concrete ideeën ten aanzien van loopbanen van leraren die bruikbaar zijn in de context van het Nederlandse (voortgezet) onderwijs.


Inhoud

In dit rapport doen we verslag van twee deelstudies naar loopbaanmogelijkheden voor leraren in het voortgezet onderwijs. In de eerste deelstudie is een inventarisatie uitgevoerd van de verschillende rollen die leraren vervullen in het voortgezet onderwijs in combinatie met hun kerntaak, het lesgeven. De tweede deelstudie bevat een inventarisatie van loopbaanopbouw en beleid in enkele andere sectoren (verpleging en politie) en landen (Polen, Slowakije en Europa in het algemeen). In beide deelstudies gaan we in op zowel de verticale als de horizontale groeimogelijkheden in de lerarenloopbaan.

Het rapport is het resultaat van een onderzoek dat is uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut en het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de HvA.

Dit onderzoek is gefinancierd door VOION in opdracht van de sectortafel vo

Case Studies

Het rapport bevat 10 uitgewerkte case-studies over hoe scholen vorm geven aan loopbaanvariatie en –ontwikkeling van leraren. Een belangrijke conclusie is dat voor een aantrekkelijk lerarenberoep en het behouden van leraren voor het onderwijs het noodzakelijk is dat scholen loopbaanbeleid ontwikkelen. Dier loopbanen hoeven zich niet te beperken tot rollen buiten het primaire proces, maar kunnen ook betrekking hebben op rollen die nauw verbonden zijn met het directe lesgeven aan leerlingen. Het vraagt wel een erkenning van leraren in die rollen.

Referentie:

Boogaard, M.; Glaudé, M.; Schenke, W.; Weijers, D.; & Snoek, M. (2018). Loopbanen van leraren in het voortgezet onderwijs. Amsterdam: Kohnstamm Insitituut/HvA