Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Inspiring Change: Europese inzichten rond onderwijs en leren

9 jul 2018 10:09 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Tijdens de conferentie  “Inspiring change: the governance of school education systems across Europe” die op 17 en 18 mei plaats vond in Brussel, zijn de opbrengsten gepresenteerd van twee jaar samenwerken en uitwisselen rond vraagstukken met betrekking tot scholen, leraren en schoolleiders. Die uitwisseling vond plaats in de context van de Working Group School, een werkgroep van de Europese Commissie waar vertegenwoordigers van een groot aantal Europese landen in participeren. Vanuit Nederland participeert Marco Snoek, lector Leren & Innoveren van het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de HvA.

In 2016 en 2017 heeft de Working Group zich gebogen over vier thema’s:

  • Quality assurance for school development
  • Continuity and transitions in learner development
  • Teachers and schools leaders in schools as learning organisations
  • Networks for learning and development across school education

Met name op het eerste en derde thema is er actieve inbreng van Nederlandse zijde geweest, door participatie in twee Europese werkconferenties (zie bijvoorbeeld de impressie van de werkconferentie rond quality assurance for school development [ https://www.hva.nl/kc-onderwijs-opvoeding/gedeelde-content/publicaties/publicaties-algemeen/quality-assurance-and-school-development.html ]).

Een impressie van de slotconferentie is te vinden op http://www.inspiringchange.eu/doc.html.

De agenda 2016-2018 van de Working Group is per 1 juli beëindigd en de opbrengsten zijn te vinden op https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/expert-groups/schools_en

Na de zomer start de Working Group met een nieuwe werkagenda, waarin de thema’s leraren en schoolleiders weer terug zullen komen, evenals quality assurance en loopbaanpaden voor leraren.